KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Městský stadion Ostrava    Montáž ocelové konstrukce – II. etapa. Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě

Montáž ocelové konstrukce – II. etapa. Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě

Publikováno: 20.10.2015
Rubrika: Městský stadion Ostrava

Podmínky pro montáž ocelové konstrukce v rámci druhé etapy byly daleko složitější a technicky náročnější než u etapy první. Při zadávání soutěžních podmínek pro montáž ocelové konstrukce severní a jižní tribuny II. etapy byly rozhodující některé požadavky z technického hlediska. Montážní mechanizmy nesměly vjet na vnitřní plochu stadionu (již hotová běžecká tartanová dráha). Předmontážní plocha pro svařování hlavních rámů ocelové konstrukce tribun nebyla v dosahu velkých montážních autojeřábů (nutný přesun svařeného rámu) a konečně montáž ocelové konstrukce tribun musela probíhat přerušovaně s ohledem na možnost vkládání prefabrikovaných dílců tribun přes střechu.

Navíc oproti I. etapě byly nosné rámy tribun těžší (jeden rám vážil až 32 tun) a rozměrově větší asi o 1,20 m.

Pro dopravu nadrozměrných dílů rámu, vykládku, sestavení a svařování rámů byla nakonec vytipována pouze dvě možná místa. Jedno místo na severní straně a jedno na jižní.

Na těchto místech se však oproti I. etapě, kdy bylo možné dovést a předmontovat dva rámy současně, mohl předmontovávat pouze jeden rám. To kladlo daleko větší nároky na koordinaci výroby, přepravy a svařování jednotlivých rámů. Každý skluz v jednotlivých činnostech by měl za následek řetězový skluz v následujících operacích.

Z tohoto zadání museli technici Hutních montáží vycházet při hledání vhodného a efektivního způsobu montáže ocelové konstrukce tribun a nakonec předložili dvě varianty: 

  1. Varianta – současná montáž severní a jižní tribuny pomocí dvou hlavních pásových montážních jeřábů Demag CC 600 a CC 2400 v zúžené konfiguraci. (každý na jedné straně).
  2. Varianta – postupná montáž severní tribuny a následná montáž jižní tribuny pomocí jednoho hlavního montážního jeřábu Demag CC 600.

První varianta umožnovala rychlejší postup montáže, ale zároveň kladla vysoké nároky na kapacitní možnosti výroby ocelové konstrukce a rozsáhlou stavební připravenost základů.

Druhá varianta sice nekladla tak vysoké nároky na rozpracovanost výroby ocelové konstrukce a na značný rozsah stavební připravenosti základů, ale byla o něco zdlouhavější. Po společném zvážení možností všech stěžejních subdodavatelů byla nakonec vybrána druhá varianta umožňující plynulou montáž nosné ocelové konstrukce, a to nejdříve severní tribuny a následně jižní tribuny.

Ze situace na stavbě a omezených prostorových možností stavby bylo jediné možné řešení postupovat s montáží nosné ocelové konstrukce nových tribun navázáním na již postavenou východní tribunu v I. etapě a pokračovat v oblouku směrem ke stávající západní tribuně, a to jak na severní, tak na jižní straně. Postup montáže nosných rámů a vlastní konstrukce tribun byl tak vyřešen.

Zbývalo dořešit jak a čím smontovat konstrukci střechy v koordinaci s montáží prefabrikovaných dílců tribun. Společnými konzultacemi s projektantem tribun, s konstruktérem ocelové konstrukce a dodavatelem prefabrikovaných dílů tribun se našlo optimální řešení. To spočívalo v následujících krocích:

  • Aby se zajistila tuhost konstrukce, tak se po montáži nosných rámů a konstrukce tribun namontovaly do střechy ve střední části dvě vaznice s provizorním montážním ztužením (definitivní ztužidlo střechy tribuny se v této fázi vynechalo).
  • Na takto smontovanou konstrukci se přes otevřenou část střechy namontovaly ve spodní čísti tribun prefabrikované díly.
  • Následovala montáž definitivních ztužidel střechy a části konstrukce střechy nad již namontovanými prefabrikovanými díly tribuny a demontáž provizorního montážního ztužení.
  • Návazně se dokončila montáž zbývajících prefabrikovaných dílů tribun až po horní ochoz.
  • V poslední fázi se dokončila montáž ocelové konstrukce střechy.

Tato sdružená montáž probíhala po sekcích za pomoci věžového jeřábu a většího autojeřábu v úzké koordinaci zúčastněných firem.

Že navržený postup montáže ocelové konstrukce zastřešených tribun v koordinaci s montáží prefabrikovaných dílů tribun byl správný, svědčí i fakt, že konečný termín montáže byl splněn.

MONTÁŽ OBRAZOVEK
Složitým a komplikovaným jednáním při zpracování projektu ocelových konstrukcí obrazovek byly Hutní montáže postaveny v konečné fázi před složitou situaci. Jak namontovat a uchytit konstrukci obrazovek do již kompletně smontované střechy, tzn. včetně střešních krytin, podhledů, lávek, atd. aniž by byl povolen vjezd autojeřábu na vnitřní plochu stadionu. Navíc se jednalo o čtyři kusy konstrukcí, a to dvě na severní a dvě na jižní straně.

Nedostatek místa z vnější části tribun, značné vyložení ramene jeřábu přes střechy tribun, a dosah na předmontážní místo, předurčilo výsledek řešení této situace ve vytipování dvou pozic pro umístění autojeřábu na severní straně a jedné pozice na jižní straně. Ovšem nejmenší jeřáb, který by na tuto montáž parametrově odpovídal a zvládl ji, byl 350 tunový autojeřáb.

Díky precizní práci jeřábníků, ale i montérů i tento náročný úkol Hutní montáže splnily v termínu.

Assembly of a Steel Structure – Stage II of the Reconstruction of the Municipal Stadium in Ostrava
Conditions for the assembly of the steel structure within the second stage were far more complicated and technically demanding than within the first one. When entering the competition conditions for the assembly of steel structures of north and south grandstands in stage II, from a technical perspective, some requirements were crucial. Mounting mechanisms were not allowed to enter the inner area of the stadium (tartan running track was already completed). Pre‑assembly area for welding the main frames of steel structure of grandstands were not within a reach of large assembly cranes (a transfer of welded frame necessary) and finally the installation of steel structures of grandstands had to be carried out intermittently with respect to the possibility of inserting of precast grandstand pieces through the roof.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na staveništěNosné rámy tribunNosný rám tribunyBroušení svarůPohled na opláštěníStěna tribunyMontáž obrazovekMontáž obrazovek

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výroba ocelové konstrukce tribunyVýroba ocelové konstrukce tribuny (27x)
Výroba ocelové konstrukce východní tribuny byla prováděna v provozech NS-822 Ocelové konstrukce dceřinné společnosti VÍT...
Ocelové konstrukce tribun vítkovického stadionuOcelové konstrukce tribun vítkovického stadionu (20x)
Před dvěma lety jsme v časopise KONSTRUKCE představili první etapu rekonstrukce atletického stadionu v Ostravě‑Vítkovicí...
Montáž ocelové konstrukce – II. etapa. Rekonstrukce Městského stadionu v OstravěMontáž ocelové konstrukce – II. etapa. Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě (19x)
Podmínky pro montáž ocelové konstrukce v rámci druhé etapy byly daleko složitější a technicky náročnější než u etapy prv...

NEJlépe hodnocené související články

Výroba ocelové konstrukce tribunyVýroba ocelové konstrukce tribuny (5 b.)
Výroba ocelové konstrukce východní tribuny byla prováděna v provozech NS-822 Ocelové konstrukce dceřinné společnosti VÍT...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice