KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Kompozitní ocelobetonové konstrukce Zlaté jablko Zlín

Kompozitní ocelobetonové konstrukce Zlaté jablko Zlín

Publikováno: 25.8.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 00:34
Rubrika: Materiály

Řešení složitého deskostěnového skeletu stavby Nákupní centrum Zlaté Jablko ve Zlíně v technologii železobetonu přinášelo značné problémy při daném excentrickém uložení kinosálů mimo sloupy, a to přenesením značných smykových sil a protlačení desek sloupy.

V technologii ocelobetonové konstrukce, kdy smyky a protlačení jsou přenášeny stěnou ocelové příčle, buď skryté, nebo přiznané 330 mm pod desku, jsou tyto problémy vyřešeny. Stavba je navržena se spřaženými stropy tloušťky 270 mm se skrytými příčlemi h = 270 mm, pouze pod kiny jsou pod 3. NP příčle výšky 600 mm včetně desky, čili 330 mm pod desku. Desky jsou fi ligránové bez bednění pouze se stojkováním.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Konstrukce je situována v centru Zlína, do proluky mezi čtyřmi stávajícími budovami a pátou, ze které se musí zachovat původní čelní stěna, což je požadavek památkového úřadu ve Zlíně. Daná konstrukce chce využít co nejvíce prostoru, který jí dává parcela. Toto neumožňuje provést odkopy, které by dočasně zrušily používané chodníky a komunikace. Tyto podmínky potom určily způsob založení, a to založení na pilotách se záporovým pažením se železobetonovými zdmi po obvodu konstrukce a na opřených pilotách o skalní podklad.
Základové podmínky jsou dobré, v hloubce založení cca –4,1 m až 5,2 m jsou zeminy třídy G3–G4 nebo tuhé třídy F1, F2. Hladina spodní vody se pohybuje od až –7,0 do –9,0 m. Konstrukce má půdorysné rozměry cca 75 × 70,6 m a v provedení ocelobetonu ji není nutno dilatovat. Zvolený hlavní modul je 7,5 × 7,8 m. Výškové má konstrukce úrovně – 3,6 ± 0,000 + 4,1 m + 7,9 m + 10,8 m a + 13,8 m. Výška střechy kina +19,960 m.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vnitřní sloupy jsou navrženy kruhové z TR Ø 245 s výztuží a betonem C 80/95, takže jejich únosnost za požáru je minimálně 60 minut, a sloupy z Hea 300 spřažené s betonem C 80/95 s požární odolností rovněž 60 min.
Stropy tvoří křížem armované spojité fi ligránové desky, spřažené se skrytými příčlemi h = 270 mm, pouze pod kiny pod 3. NP s příčlemi přiznanými o celkové výšce 270 + 330 = 600 mm.
Ztužidla budou minimálně 4 na každém 1.–5. NP situována mezi sloupy do zdí. Mohou též být z ŽB stěn spřažených se sloupy. Nad 4. a 5. NP to budou zavětrovací rámy. Kotvení bude provedeno pomocí lepených šroubů M 30 – 5.6.
Konstrukce kin je navržena v lehkém provedení sandwich stěn z profi lů H sloupy 4 hr TR-paždíky. Hlediště kina 3.58 jsou ocelobetonové konstrukce 300 × 900 mm z ŽB prefabrikátů, průřezu L, připojovaných na VP šrouby. Ostatní kina mají lehké montované hlediště uložené na desky 3. NP. Střechy kin jsou vynášeny příhradovými vazníky a jsou to vaznicové lehké stropy s trapézovými plechy.

MONTÁŽNÍ DISPOZICE
Montážní dílce sloupů budou do hmotnosti 1,5 t u fi ligránových panelů dle nosnosti jeřábů 1,5–2,5 t. Ostatní dílce do hmotnosti 2,5 t, 4 dílce PR4 3,5 t. Montáž je nutno začít od zavětrovaných polí: sloupy budou v dílcích přes 2 patra s navařenými čtyřmi koncovými příčlemi o délce 1,0–1,2 m.
Všechny spoje jsou na šrouby VP – 10.9. Po montáži ocelových konstrukcí a vyrovnání výškovém a směrovém se na podstojkování ve třetinách rozpětí uloží fi ligránové panely, doplní se horní a dolní výztuž v obou směrech a zaplní se desky betonem C 25/30. Po dosažení 80% pevnosti betonu je možno odstojkovat. Sloupy vnitřní se plní betonem C 80/95 po smontování 2 pater pomocí bádie.

VÝHODY VYSOKOPEVNOSTNÍHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU C 80/95

 • zmenšení rozměrů průřezů prvku anebo snížení množství podélné potřebné výztuže,
 • betonáž bez vibrace,
 • snížení času pro odbednění,
 • zmenšení průhybů trámů a desek,
 • zvětšení pevnosti v tlaku, tahu, modulu pružnosti,
 • zmenšení dotvarování a smršťování,
 • zvětšení přípustného předpětí,
 • zvětšení momentu při vzniku trhlin,
 • zvětšení soudržnosti betonu s výztuží,
 • zmenšení tloušťky krycí vrstvy výztuže při zachování stejné trvanlivosti nebo zvětšení trvanlivosti při zachování stejné tloušťky krycí vrstvy výztuže,
 • zrychlení betonáže.

Daná technologie při dobré sladěnosti montáže OK a fi ligránových spřažených desek byla schopna montáž stihnout do 3,5–4 měsíců. Pro zajištění dobré funkce příček bylo doporučeno ukládat příčky na 2 bitumenové pásy a podélně dilatovat z hlediska různé roztažnosti betonu a zdiva po sedmi až deseti metrech svislou spárou, vyplněnou stále pružnou hmotou. Příčky se dozdily 25 mm pod vyšší strop a spára se zaplnila až po vyzdění příček ve vyšším patře, aby nenastávaly trhliny.

The work presents contemporary development in the area of composite steel-concrete constructions utilizing the highstrength self-solidifying concrete. The solution of the complex plate-wall skeleton of the construction of the shopping centre Golden Apple in Zlín brought signifi cant problems in the ferroconcrete technology with certain eccentric arrangement of cinema hall outside the columns, by means of transfer of signifi cant transverse forces and a press of plates by columns.

Kompozitní ocelobetonové konstrukce Zlaté jablko Zlín
Ztužidla budou minimálně 4 na každém 1.–5. NP.

Kompozitní ocelobetonové konstrukce Zlaté jablko Zlín
Konstrukce je situována v centru Zlína.

Kompozitní ocelobetonové konstrukce Zlaté jablko Zlín
Stropy tvoří křížem armované spojité filigránové desky.

Kompozitní ocelobetonové konstrukce Zlaté jablko Zlín
Střechy kin jsou vynášeny příhradovými vazníky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Drevo – požiarne spoľahlivý materiál (74x)
Drevo patrí ku klasickým stavebným materiálom. Známe sú ľudové stavby z dreva, ktoré pretrvali roky. Nejedná sa len o st...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (65x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (65x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice