KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    Komenského most v Jaroměři vítěz Czech and Slovak Galvanizing Award 2018

Komenského most v Jaroměři vítěz Czech and Slovak Galvanizing Award 2018

Publikováno: 27.9.2018
Rubrika: 2018

Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s. (AČSZ) pořádala již 4. ročník soutěže pro architekty a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD 2018. Cílem každé takto zaměřené soutěže je ukázat veřejnosti praktické užití žárově pozinkované oceli a mezi projektanty vzbudit zájem o používání této protikorozní ochrany oceli. Do soutěže se mohly přihlásit projekty - stavby, které byly na území České nebo Slovenské republiky dokončeny v období mezi 1. 1. 2015 až 31. 12. 2017.

V předchozích třech ročnících zvítězily následující projekty:

 • 2009 – projekt Domov sociální péče Hagibor v Praze, autora Ing. Arch. Jana Línka, L&P ARCHITEKTONICKÝ ATELIER;
 • 2012 – projekt Pokoj v krajině na Modravě, autora Ing. Akad. Arch. Jana Šépky, Šépka architekti;
 • 2015 – projekt Cyklomost Slobody spojující Devínskou Novou Ves s Engelhartstettenem v Rakousku, autora Ing. Arch Milana Beláčka.

Při posuzování všech přihlášených staveb se hodnotil celkový vzhled stavby, originalita a „viditelnost“ použité žárově pozinkované oceli. Jediným kritériem pro nominované stavby bylo časové období, ve kterém stavba byla dokončena a území ČR nebo SR.

PŘIHLÁŠENÉ A NOMINOVANÉ STAVBY

1. Hýlačka (realizace dokončena 8/2015)

 • Autoři projektu: Ing. arch. David Grygar, Ing. arch. Martin Kocich, Ing. arch. Pavla Kosová, ARCHITEKTI Grygar & spol. s r. o.
 • Pozinkovaná ocel: Ocelová konstrukce stavby
 • Umístění stavby: Tábor – Větrovy
 • Popis stavby: Nová rozhledna Hýlačka byla otevřena v srpnu 2015 na místě původní stavby, postavené roku 1920 a zničené ohněm v roce 2012. Stará dřevěná věž s výhledem na historické město Tábor připomínala jeho husitský odkaz, a byla velmi oblíbená jak místními, tak návštěvníky regionu. V roce 2012 byla na novou Hýlačku vypsána arch. soutěž. S ohledem na výše zmíněné historické souvislosti a požadavek vypisovatele (KČT) na podstatně vyšší a přitom cenově přijatelnou věž, také s ohledem na požadavky požární ochrany, jsou klíčové myšlenky našeho návrhu tyto:
  • 1) Nová věž je ocelová, tvarově inspirovaná původní stavbou, avšak zcela moderní. Vyhlídková plošina je na dvou sloupech nesoucích schodiště. Sloupy jsou kotvené do základů a zajištěné pomocí ocelových táhel odkazujících na hrany původní rozhledny.
  • 2) Nová věž je transparentní. Diagonální členění původního pláště je zopakováno v kosočtvercovém rastru nerezové sítě tvořící obal schodiště rozhledny.
  • 3) Na vyhlídkové plošině je použito dřevo, tradičně spojované s rozhlednami KČT. Na podlaze a podhledu vyhlídkové plošiny bylo využito dřevo stromu poraženého na místě stavby. Věž je umístěna v intravilánu městské části Tábor – Větrovy na velmi komorním místě v blízkosti obytných domů. Parter rozhledny tvoří přirozené místo setkávání.Vyhlídková plošina je dle požadavku investora ve výšce 25 m nad terénem. Celková výška věže je 35,6 m. Původně navržené dřevěné zázemí nebylo z finančních důvodů zatím realizováno. Projekt získal v soutěži Grand Prix Architektů 2016 Národní cenu za architekturu 2016 v kategorii architektonický design.
 • Autor fotografii: Ing. arch. Martin Kocich

2. Chodník korunami stromov Bachledka (9/2017)

 • Autor projektu: Stöger + Kölbl Architekten GmbH
 • Pozinkovaná ocel: Ocelová konstrukce stavby
 • Umístění stavby: Bachledova dolina
 • Popis stavby: Nejvyšším vrcholem Stezky v korunách stromů je cca 32 m vysoká vyhlídková věž se suchým tobogánem dlouhým 67 m a pochůznou sítí uprostřed plošiny věže. Konstrukci věže tvoří kruh z 9 dřevěných lepených nosníků, které jsou rotačně symetricky rozmístěny ve stejné vzdálenosti. Na vzpěry a výztuhy cca 32 m vysoké vyhlídkové plošiny byla použita ocel. Bezbariérový výstup na plošinu umožňuje dřevěná rampa upevněná ocelovými krakorcovými nosníky, přičemž ocelovo‑dřevěná konstrukce nejvyšší plošiny je pokryta dřevěnými fošnami.
 • Autor fotografii: Martin Pavlík

3. Komenského most v Jaroměři (3/2015)

 • Autoři projektu: Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a. s., prof. Ing. Arch. Mirko Baum a Ing. Arch. David Baroš, Baum & Baroš Architekti
 • Pozinkovaná ocel: Ocelová konstrukce mostu
 • Umístění stavby: Jaroměř
 • Popis stavby: Nový most o délce 61 m a šířce 4,5 m pro pěší a cyklisty nahradil most z roku 1886 zničený v roce 2013 povodní. Subtilní originální konstrukce trojbokého předpjatého vzpínadla s pororoštovou mostovkou zvítězila v architektonické soutěži z 52 návrhů v roce 2015.
 • Autor fotografií: Tomáš Vojtíšek a EXCON, a.s.

4. Stezka v oblacích Dolní Morava (12/2015)

 • Autor projektu: Fránek Architects s. r. o.
 • Pozinkovaná ocel: Ocelová konstrukce stavby
 • Umístění stavby: Dolní Morava
 • Popis stavby: Na Dolní Moravě pod Kralickým Sněžníkem v nadmořské výšce 1 116 metrů je umístěna stavby Stezky v oblacích výšky 58,5 m. Konstrukce vyhlídkové stezky se skládá ze tří věží, kolem kterých se pohodlně vine lávka až do výšky 53,5 m nad terénem. Po cestě vzhůru je nutné překonat vzdálenost 750 m a výškové převýšení 38 m. Lávka je konstruována tak, aby byla celoročně přístupná i pro kočárky a invalidní vozíky. Kromě krásných výhledů na okolní horskou krajinu, je možné načerpat zajímavosti o místech a historii zdejšího údolí z 10 informačních tabulí. Stezka je ukončena tzv. kapkou, která je vykonzolovaná nad údolí přibližně 11 m. Kromě výhledu na celý masiv Kralického Sněžníku s popisem jednotlivých vrcholů na panoramatických tabulích, mohou odvážlivci využít adrenalinovou atrakci, tzv. odpočinkovou síť, která je napnuta ve voném prostoru kapky. Milovníci adrenalinových zážitků mohou prolézt síťový rukáv propojující dvě úrovně lávky, a nebo sjet unikátním 101 m dlouhým nerezovým tobogánem. Objekt řeší dilema soudobého architektonického významu v horské krajině. Stezka představuje dráhu letu nočního motýla.
 • Autor fotografií: BoysPlayNice

5. Vyhliadkova veža Tokaj (5/2015)

 • Autoři projektu: Ing. arch. Michal Mihaľák, doc. Ing. Jan Kanócz, CSc.
 • Pozinkovaná ocel: Ocelová konstrukce objektu
 • Umístění stavby: Tokajské vinice mezi obcemi Malá Tŕňa a Černochov
 • Popis stavby: Výška věže je 13 m. Úroveň vyhlídky je ve výšce 12 m. Dominantním konstrukčním prvkem jsou lepené dřevěné sloupy/lamely a je jich 15 ks. Zdánlivě kruhový půdorys věže je tvořený výsekem – průnikem tří kružnic. Jednotlivé úrovně tvoří prostorové – kruhové ocelové rámy, které jsou bodově přichycené k lamelám. Počet spojů je 900 a počet matic je 1 800. Schodiště tvoří letmé mezi prostorové ocelové rámy, uchycené schodišťové ramena. Celá věž, stojící na betonových základech je zpevněný ocelovými táhly, počet 42.
 • Autor fotografií: Eastbrothers architects s. r. o.

6. Víla (12/2017)

 • Autor projektu: Marián Volentier
 • Pozinkovaná ocel: Ocelový celek
 • Umístění stavby: Pieštiany
 • Popis stavby: Kovaná socha víly umístěná na kameni při jezeře. Tvarování jednotlivých částí bylo dosaženo tepelným zpracováním a kovářskými postupy a následně byly jednotlivé části svařené a následně pozinkované a natřené.
 • Autor fotografií: Marián Volentier

7. Vltavská vodní cesta (5/2017)

 • Autor projektu: ATELIER 8000 spol. s r. o.
 • Pozinkovaná ocel: Ocelové konstrukce budov a zařízení vodní cesty
 • Umístění stavby: 33 km vodní cesty z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic
 • Popis stavby: Projekt přímo navazuje na výstavbu Vltavské kaskády z 30. let. Její vodohospodářský význam je doplněn nejen o možnost nákladní plavby, ale i o lidský prvek v podobě rekreačních plaveb. Trasa České Budějovice – Praha navazuje na Labskou vodní cestu a evropské řeky. Velíny jsou součástí plavebních komor České Vrbné, Hluboká nad Vltavou (zde je i přístav) a Vodní dílo Hněvkovice. V Českém Vrbném je také přístav a kapitanát vymezený ochrannou hrází, korytem vodáckého kanálu a cyklostezkou. Součástí je informační a servisní centrum, ochranný přístav a zázemí pro vyvázaná plavidla. Jednoduchý, pevný objekt doplňují subtilní konstrukce lávek a stínících prvků. Kamenem obložený kvádr se směrem do přístavu otevírá výrazně členěným průčelím, od Vltavy je zapuštěn do břehu řeky. Strohé, kovem opláštěné kvádry všech velínů jsou z čelní strany zalícovány s hranami plavebních komor a respektují četné limity vyplývající z provozu na plavební komoře. Pásová okna po obvodu umožňují výhledy všemi směry. Membránové konstrukce, lemující atiku zajišťují stínění a symbolizují zvlněnou vodní hladinu a odkazují na lodní plachty. Technický ráz umocňuje v interiéru pohledové provedení železobetonových nosných konstrukcí.
 • Autor fotografií: Jan Mahr

8. Bolt Tower (5/2015)

 • Autor projektu: Ing. arch. Josef Pleskot, Josef Pleskot, AP ATELIER
 • Pozinkovaná ocel: Ocelové konstrukce a ocelové rošty nástavby vysoké pece
 • Umístění stavby: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
 • Popis stavby: Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví - Vysoké pece č. 1. Vysoká pec č. 1 zaujímá mezi ostatními dochovanými vysokými pecemi v Ostravě zvláštní postavení. Kromě toho, že je dokonale schopná nést naučnou a výukovou funkci, zaujímá při Místecké silnici a ve vztahu k celému městu mimořádně cenné urbanistické postavení. Jde o stavbu, která unese pozici městské dominanty, stále živého symbolu ducha místa, sebevědomí a hrdosti. Proto jsme se odvážili dokonale zrekonstruovanou bázi vysoké pece (první etapa Reaktivace vysoké pece č. 1) využít pro vystavění více než dvacetimetrové válcové nástavby – vyhlídkové věže s multifunkčními prostory. Z nástavby je možné prožívat mimořádné příležitosti výhledů na Vítkovice, Ostravu a celé okolí s podmanivým horizontem Beskyd. Veřejně přístupná vyhlídková věž se samostatným režimem provozu je také nositelem světla, vzpomínkou na časy, kdy nad vysokými pecemi planuly ohně, nebo stoupala osvětlená vodní pára. Osu – pevné jádro nástavby, tvoří ocelové souskruží trubek a je umístěno v ose tělesa samotné vysoké pece i rámové kostry. Toto ocelové jádro zajišťující vertikální dopravu osob výtahem a provozním točitým schodištěm je vně obaleno již výše zmíněným válcem s prosklenou fasádou. Vzniklý meziprostor pak v jednotlivých patrech – úrovních – tvoří hlavní užitný prostor se svými funkcemi. Podél proskleného válce, s podstavou 19 hraného polygonu, se v úrovni vrcholu kostry od evakuačního schodiště vine spirála – soustava lávek, propojující jednotlivá funkční podlaží vně objektu a zajišťující požární evakuaci osob z nástavby. Nosná konstrukce objektu je ocelová a je zavěšena do vrcholu stávající ocelové konstrukce vysoké pece č. 1. Všechny vnější kovové prvky jsou žárově zinkované, příp. opatřeny protikorozním nátěrem do korozního prostředí C4.
 • Autor fotografií: Tomáš Souček

VYHODNOCENÍ

Stavby hodnotili členové předsednictva a kontrolní komise AČSZ, zástupci ČAOK, zástupci ČVUT v Praze Fakulty stavební, ředitel AČSZ, zástupci časopisu Konstrukce a dřívější vítězové soutěže.

Vítězem 4. ročníku soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárově pozinkované oceli Czech and Slovak Galvanizing Award 2018 se stala stavba Komenského most v Jaroměři, kterého autory jsou Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a. s., prof. Ing. Arch. Mirko Baum a Ing. Arch. David Baroš, Baum & Baroš Architekti.

 1. místo – stavba Komenského most v Jaroměři
 2. místo – stavba Vyhliadkova veža Tokaj
 3. místo – stavba Stezka v oblacích Dolní Morava

Cena vítězi bude předána na společenském večeru 24. konference žárového zinkování v HOTELU PARTIZÁN**** Tále, Nízké Tatry, Slovensko, dne 10. 10. 2018.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Hýlačka (foto: Ing. arch. Martin Kocich)Chodník korunami stromov Bachledka (foto: Martin Pavlík)Komenského most v Jaroměři (foto: Tomáš Vojtíšek a EXCON, a.s.)Stezka v oblacích Dolní Morava (foto: BoysPlayNice)Vyhliadkova veža Tokaj (foto: Eastbrothers architects s. r. o.)Víla (foto: Marián Volentier)Vltavská vodní cesta (autor díla: ATELIER 8000 spol. s r. o., autor foto: Jan Mahr)Bolt Tower (foto: Tomáš Souček)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

IGY České Budějovice – nová dominanta jihočeské metropoleIGY České Budějovice – nová dominanta jihočeské metropole (39x)
Nové IGY je největší budějovickou stavbou desetiletí. Projekt začal v červnu 2016 a byl otevřen za sedmnáct měsíců. Každ...
„Podoba nové haly se rodila postupně,“„Podoba nové haly se rodila postupně,“ (32x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Janis Vlachopulos, jednatel společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o....
BIM DAY 2018 úspěšně za námiBIM DAY 2018 úspěšně za námi (28x)
Výroční konference Odborné rady pro BIM (czBIM) se uskutečnila 11. října 2018 v Národní technické knihovně v Praze. Udál...

NEJlépe hodnocené související články

Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
IGY České Budějovice – nová dominanta jihočeské metropoleIGY České Budějovice – nová dominanta jihočeské metropole (5 b.)
Nové IGY je největší budějovickou stavbou desetiletí. Projekt začal v červnu 2016 a byl otevřen za sedmnáct měsíců. Každ...
OBERMEYER HELIKA stavebním manažerem budovy ČSOB v Hradci KrálovéOBERMEYER HELIKA stavebním manažerem budovy ČSOB v Hradci Králové (3 b.)
Stavebním manažerem Nové budovy ČSOB – HHQ Hradec Králové, jejíž výstavba by měla být zahájena v roce 2019, je architekt...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice