KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    IBF už podruhé se dnem Ocelových konstrukcí

IBF už podruhé se dnem Ocelových konstrukcí

Publikováno: 28.2.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:47
Rubrika: 2005

Podruhé se v rámci Stavebního veletrhu v Brně uskuteční Den ocelových konstrukcí. Po loňské úspěšné premiéře se tak v Press Centru (Pavilon E, 2. patro) opět sejdou architekti, výrobci ocelových konstrukcí, projektanti, zástupci hutí, tvůrci norem, stavebních firem, studenti a další, kteří mají co říci k oboru ocelových konstrukcí. Letošní ročník je na programu 20. dubna.

„Naším cílem je prezentovat široké laické a odborné veřejnosti obor ocelových konstrukcí jako významné a perspektivní průmyslové odvětví a ocel jako materiál, který má a bude mít v českém stavebnictví stále větší váhu. Chceme taktéž vyvolat v rámci přednášek odbornou diskusi nad mnohými tématy, které se dotýkají a často i komplikují chod firem, působících v oboru, a nabídnout prostor k prezentaci svých dovedností studentům českých vysokých škol,“ přibližuje hlavní cíle letošního „dne“ výkonný ředitel pořádající České asociace ocelových konstrukcí Pavel Juchelka.

DOMINOVAT BUDE POŽÁR
V rámci dopoledního bloku letošního Dne ocelových konstrukcí, jehož generálními partnery jsou společnosti Excon a Arcelor Sections Commercial, vystoupí například Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Tématem jeho přednášky budou „Eurokódy - požární inženýrství“. O užití jednotlivých druhů stavebních materiálů pohovoří Pavel Háša, projektant firmy Excon. I letos bude Den ocelových konstrukcí hostit zahraničního odborníka. Půjde o zástupce společnosti Arcelor Group, který přítomným představí praktické zkušenosti z oblasti požární bezpečnosti staveb a aplikace požárních předpisů v zahraničí. Specialista této firmy, Jules Mathieu, přednese práci „Posuzování konstrukcí na účinky reálného požáru dle Eurokódů“.

STUDENTI MAJÍ ŠANCI
Odpolední blok bude patřit především studentům. Posluchač 4. ročníku Fakulty stavební ČVUT v Praze Michal Strejček představí svou práci nazvanou Třecí spoje žárově zinkovaných konstrukci. „Experimentálně byly zjištěny součinitele tření ocelových konstrukcí, jejichž povrch byl žárově pozinkován a následně otryskán. Práce se zabývá možností použití takto upravených ocelových prvků v třecích spojích ocelových konstrukcí,“ přiblížil Michal Strejček. Student doktorského studia Jan Barnat z VUT v Brně předstoupí s prací Návrh nosné konstrukce výstavního pavilonu. Student Václav Lukeš z VŠB-TU Ostrava obohatí program prací, zabývající se vývojem konstrukčních systému sportovních staveb v celosvětovém měřítku. „Problematika staveb sportovního zaměření bude aplikována na ukázkovém projektu Městského stadionu Vítkovice, kde je kladen důraz na kompletní průběh tvorby jednotlivých stupňů projektové dokumentace,“ uvedl Václav Lukeš.
„Již téměř dva roky dáváme vybraným studentům na stránkách časopisu KONSTRUKCE prostor pro prezentace svých prací. Myslím si, že úroveň znalostí studentů stavebních fakult v České republice je vysoká. I na tak významné akci jako je Stavební veletrh v Brně jsme se rozhodli jim dat příležitost se prezentovat. Posluchačům tohoto bloku pak třeba dát možnost srovnávat dosavadní úroveň poznání s progresivními názory a přístupy mladých. Studentům navrhneme, aby po skončení svých přednášek prezentovali zástupcům své vnímání oboru ocelových konstrukcí,“ říká vydavatel časopisu KONSTRUKCE, mediálního partnera Dne OK, Tomáš Měřínský.
Další informace o Dni OK, například možnost související firemní prezentace a podmínky účasti získáte na sekretariátu ČAOK u Petry Glasové (+420 595 136 027).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Další japonská společnost v Brně (21x)
Černovická terasa v Brně bude základnou pro další japonskou společnost. Bude jí Ohmori Technos Corporation a její výrobn...
Porota Stavby roku 2005 představila patnáct vyvolených (16x)
Prestižní soutěž Stavba roku vstoupila do finálové fáze. Letos je to již potřinácté, co se nejlepší stavby realizované n...
Bývalá raketová základna bude k bydlení (16x)
Unikátní architektonický projekt startuje u Brna. V plánu je totiž postavit rezidenční sídla na území bývalé raketové zá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice