KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Drevené prvky unikátnej budovy supermarketu

Drevené prvky unikátnej budovy supermarketu

Publikováno: 19.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:31
Rubrika: Materiály, Zajímavosti

Na lesy bohaté severozápadné Slovensko sa iba pomaly presadzuje v stavebnom rozmachu drevenými objektmi. Aj cestou z krajskej metropoly Žilina do lona Rajeckej doliny, predĺženej okolo prameňa rieky Nitra až do Prievidze a ďalej na dolniaky vidíme drevenice skôr iba v pôvodnom stave a architektúre prvej polovice 20. storočia. Ani nezaregistrujeme novostavbu pri vstupe do šesťapoltisícového Rajca – burndlandského mestečka s viacerými ekologickými prvkami stavebného rázu. Budova supermarketu TESCO v tesnej blízkosti sídliska je vybudovaná zo stavebných materiálov na báze dreva. Ako jediný obchodný dom tohto reťazca v strednej a východnej Európe.

Investor, projektant a stavbári použili na stavbe prírodné materiály, ktoré nebudú zaťažovať ekológiu prostredia. Aj samotná prevádzka bude mať čo najnižší dopad na možné znečistenie. Vykurovanie zabezpečuje kondenzačný kotol. Teplú vodu produkuje solárna technika. Pod obchodom je zemný kolektor s antibakteriálnou úpravou, cez ktorý prúdi vzduch pre predajňu (predchladzovaný alebo predhrievaný podľa ročného obdobia), prv ako sa dostane do potrubia vzduchotechniky (v celkovej dĺžke 700 m).

Na predajnej ploche (1.000 m2) stačí nižšia intenzita osvetlenia 700 luxov. Na prevádzku celého objektu zachytávajú dažďovú vodu. Na parkovisku sú kontajnery na papier, plast a sklo, čím prispievajú k verejnému záväzku Plánu zodpovedného susedstva. Tieto počiny stručne charakterizovala manažérka vonkajších vzťahov Tesco Stores SK, a. s. Oľga Hrnčiarová: „Budova TESCO v meste Rajec je jedinou stavbou drevenej konštrukcie v strednej a východnej Európe. Investovali sme viac finančných prostriedkov do stavby na báze materiálov z dreva ako do klasických železobetónových budov. Tento počin je však prínosom pre zníženie emisií CO2 do ovzdušia. Využitím alternatívnych zdrojov sledujeme maximálnu elimináciu uhlíkovej stopy. Všetko to smeruje k priateľskému postoju k prírode. TESCO chce byť príkladom v oblasti uplatňovania technických a stavebných noviniek v prostredí podhorského vidieka.“

POSTAVILI ZA STO DNÍ
Unikátna drevená stavba supermarketu pútala pozornosť pred rokom. Po slávnostnom výkope v máji 2008 mali stavbári sto dní na to, aby v sobotu 13. septembra 2008 už v ňom Rajčania nakupovali. V regióne mal niekoľko „naj“ predností a v slovenskom reťazci TESCO bol 68. obchodným domom. Stavbu tvorí jednopodlažná hala z lepeného lamelového dreva. Priečne väzby po 4,6 m vytvárajú nosný systém so stredovým pozdĺžnym rámom. Osové rozmery dreveného skeletu: 28 × 51 metrov. Výška po hornú hranu stĺpa 5,9 metra. Celá konštrukcia je navrhnutá ako jeden dilatačný celok. Má rovnú strechu, čím je podobná ostatným budovám obchodného reťazca v strednej Európe. Strecha má plochu 1.300 m2 a sklon 2,6 %, je dokonale izolovaná. Odolnosť jej konštrukcie preverí až množstvo snehu v náročných klimatických podmienkach.

Celú konštrukciu budovy tvorí 64 nosných stĺpov z lepených drevených nosníkov spojených väznicami dreveného skeletu z lamiel. Budova je obložená 39 drevenými panelmi. Z vnútra je sádro-vláknitá doska, tepelná izolácia, z vonkajšej strany OSB-doska. Bočná časť je obložená exteriérovými veľkoplošnými panelmi Fundermax. Autorom projektu je NEO DOMUS, s. r. o. Trenčín. Celkové stavebné náklady prvého energeticky úsporného supermarketu z dre va na Slovensku predstavujú 60 mil. Sk (2 mil. €). Stavebné práce trvali sto dní. Výsledkom je jedinečná ukážka využitia dreva. Najmä jeho krásy (viditeľné v interiéri), ale aj pevnosti, odolnosti a vhodnosti (možno posúdiť v exteriéri) ako stavebného materiálu.

STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV NA BÁZE DREVA
Lepené lamelové nosníky

Vyrobené zo smrekového reziva triedy C30, navzájom prepojené lepením na dĺžku a šírku, použité lepidlo na báze epoxidových živíc. Automatizovaný proces lepenia počas výroby bol neustále kontrolovaný. Tvar a rozmery jednotlivých prvkov navrhla autorizovaná osoba – statik podľa výpočtov a dimenzovania. Jednotlivé stĺpy dreveného skeletu majú také rozmery, aby bola zabezpečená odolnosť budovy. Nosných 64 stĺpov je vytvorených zo 4 navzájom zlepených nosníkov so svorníkovými spojmi ukončené klobúkovou maticou. Stĺpy vytvárajú krabicový prierez s premenlivou šírkou od spodného kotvenia k vrcholu od 500 do 1.317 mm. V hornej časti je vytvorené lôžko pre osadenie a kotvenie priečnych väzníc (premenlivého prierezu). Pri výrobe spotrebovali 85,87 m3 reziva. Čelné stĺpy skeletu majú prierez 200 × 380 mm, stĺpy zásobovacieho prístrešku 200 × 200 mm, stredové stĺpy 200 × 760 mm (v hornej časti s obojstrannou hlavicou na uloženie priečnych nosných väzníc dreveného skeletu). Kotvenie stĺpov pozostáva z dvoch oceľových prvkov.

Parametre nosných väzníc
Rozmery a tvar jednotlivých väzníc dreveného skeletu sú dimenzované a vyplývajú zo statického výpočtu. Hlavné väznice sú uložené na stĺpoch priečne v jednotlivých osiach. Sekundárne väznice strechy vytvárajú strešný panel a sú kolmo položené na hlavné väznice. Na vodorovné prvky dreveného skeletu (väznice a prvky, ktoré držia markízu prestrešenia vstupného priestoru) bolo použité 66,52 m3 reziva na vytvorenie lepených lamiel.

Plášť stien
Drevená konštrukcia stavby je obložená 39 panelmi zväčša v rozmere 2,85 × 9,5 m. Sú to priemyselne vyrábané drevené panely spájané styčníkovými doskami BV 15 s prelisovanými tŕňmi typu BOVA. Výstužou panelu je OSB doska hrúbky 15 mm. Na opláštenie výrobca panelov spotreboval 27,85 m3 reziva typu KVH a 10 m3 OSB dosky. Z požiarneho hľadiska boli stenové panely vyhotovené v dvoch typoch. Z vonkajšej strany sú použité sádro-vláknité dosky Rigidur H hrúbky 12,5 mm ako výstuž. Zároveň zvýšili požiarnu odolnosť stenového panelu. Objem potreby sádro-vláknitých dosiek 3,35 m3.

SKLADBA STENOVÉHO PLÁŠŤA
Z interiéru do exteriéru použili montážnici na stavbe skladbu oplášťovania:


A. Rigiduridur H hrúbky 12,5 mm
B. parozábrana Jutafol špecial 110 g
C. tepelná izolácia Deamwool v skladanej hrúbke 80 + 60 mm vložená v nosnom drevenom ráme z KVH profilov 60 × 140 mm
D. OSB doska hrúbky 15 mm
E. tepelná izolácia Deamwool v hrúbke 60 mm vložená v nosnom rošte pre drevený obklad fasády (nosný hranolček 60 × 50 mm – kotvenie v max. vzdialenosti 750 mm)
F. fasádna fólia Delta uchytená drevenou latou 50 × 30 mm, ktorá zabezpečí prevetrávanie fasády
G. vrchný drevený borovicový obklad na polodrážku kotvený nerezovými klincami ako priznaný spoj

V časti od parkoviska je namiesto OSB dosky použitý Rigidur H v hrúbke 12,5 mm (v skladbe plášťa ako bod D). Vstup do objektu – markíza a dva bočné pilastre sú obložené exteriérovým obkladom Fundermax s celkovou plochou 163 m2.

ZLOŽENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Základ strešného plášťa tvorí OSB doska typu Superfinish, má hrúbku 18 mm a spájaná je na pero a drážku. Požadovaná požiarna odolnosť 15 minút. Panel plášťa je natretý protipožiarnym náterom Plamostop D. Na strechu stavby spotrebovali 25,58 m3 OSB dosiek a 10,5 m3 smrekového reziva pre výrobu roštov. Nosným prvkom sú drevené panely, oplášťované OSB doskou, na ne sú položené tradičné izolačné materiály. Rovná strecha má sklon primeraný zemepisnej polohe a odolnosť prepočítaná na množstvo a výdatnosť zrážok (najmä snehu):

A. a Superfinish hrúbky 18 mm
B. parozámbrana Jutafol N špeciál 110 g
C. tepelná izolácia Deamwool v skladanej hrúbke 120 + 80 mm, vkladaná v roštovom systéme po 800 mm, rošt v hrúbke 200 mm je nosným podkladom pre ďalšiu vrstvu
D. ekopanel hrúbky 60 mm – lisovaná slama s plošnou hmotnosťou 26 kg/m2
E. filc Deamwool hrúbky 5 mm z ovčej vlny
F. krytina na báze mPVC v systémovom riešení Sika Trocal

Zhrnutie prínosov stavby z dreva je argumentom, že supermarket TESCO v Rajci sa správa ako zodpovedný sused obyvateľov vedľajšieho sídliska.

Na Slovensku je podľa projektového manažéra Ing. Dušana Vávru najzelenšou obchodnou prevádzkou, keďže na jeho výstavbu použili:

  • Prírodné stavebné materiály ako skvelý izolačný materiál na zníženie úniku tepla (chladu).
  • Solárny kolektor zabezpečuje prípravu teplej vody potrebnej pre prevádzku obchodu.
  • Nové svetelné technológie tvoria zníženú intenzitu osvetlenia a nižšiu spotrebu elektrickej energie.
  • Zemný kolektor vytvára prirodzenú klimatizáciu, čo predstavuje značnú energetickú úsporu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tá si vyžaduje podporu každého z nás. Prevádzkovatelia reťazca obchodov TESCO sa pre rok 2008 zaviazali znížiť uhlíkovú stopu pri podnikaní o 5 %, znížiť spotrebu vody o 2 %, intenzívnejším triedením odpadu z obchodnej činnosti až 55 % odviesť na recykláciu, znížiť emisie CO2 potrebných na prepravu 1 kartóna tovaru o 10 %. Cieľom je realizácia aktivít, čo umožní fungovanie obchodných prevádzok. Ekologický obchodný dom v Rajci je rozhodným krokom, ktorý vedie k napĺňaniu verejného záväzku znížiť vlastnú uhlíkovú stopu o 50 % do roku 2020.

Wooden Elements of the Unique Supermarket Building
The article describes the structure and construction of wooden hall of the store chain TESCO in the Slovak town of Rajec. It is the only department store of this chain in Central and Eastern Europe made of wood. The structure is made of onefloor hall from improved multi-plate wood. The hall was built in 100 days and the article describes its individual parts.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Jediná budova obchodného reťazca TESCO v strednej a východnej Európe z dreva je v Rajci pri Žiline.Prvá fáza výstavby po vztýčení drevenej konštrukcieVšetky nosné prvky konštrukcie sú z lepeného dreva.Detail spojenia dvoch materiálov z dreva s betónomSteny sú oplášťované drevenými panelmi špeciálneho zloženia.Pohľady do hotovej budovy zvnútra: bezpečné spojenie drevených nosníkov pod strechouPohľady do hotovej budovy zvnútra: na nosné stĺpy z lepeného drevaUkážka materiálového zloženia obvodového paneluPohľad na hotový supermarket. Budova zvonku vypadá ako klasická – murovaná.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (299x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (130x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (90x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice