KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    Den OK ve znamení protipožární ochrany OK a studentů

Den OK ve znamení protipožární ochrany OK a studentů

Publikováno: 25.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:14
Rubrika: 2005

Druhý ročník Dne ocelových konstrukcí opět přilákal do Press Centra brněnského výstaviště na stovku odborníků. Akci zahájil tajemník České asociace ocelových konstrukcí Tomáš Měřínský.

Ten po úvodních slovech vyzval k přednášce Antonína Pačese, generálního ředitele firmy Excon, který ve svém vystoupení představil na konkrétních stavebních realizacích výhody uplatnění oceli oproti betonu a výhody uplatnění oceli v kombinaci se sklem. Antonín Pačes hovořil např. o aplikaci oceli v rámci výstavby výškových staveb (stožárů, rozhleden), velkorozponovém zastřešení Celnice Rozvadov, nemohla chybět připomínka o ocelové konstrukci Sazka Areny ani výměně střechy v Elektrárně Opatovice. V dalším pokračování přednášky dokumentoval na vybraných stavbách přínos oceli v oblasti moderní architektury. Vyzdvihl budovu ČSOB v Pardubicích a vstupní prostory budovy Kavčích Hor. Přednáška pokračovala představením významných sportovních staveb, přičemž nejvíce zaujal stadion Interu Milán v Itálii, a mostních děl. V této části zaujala informace o předpjaté lávce pro pěší v Bilbao.

POŽÁRNÍ ODOLNOST
Antonín Pačes na závěr své přednášky pohovořil o silné betonářské lobby v ČR a vyzval přítomné zástupce výrobců ocelových konstrukcí k větší soudržnosti a intenzivnější aktivitě v prosazování svých zájmů. Na toto reagoval jeden z přítomných projektantů, který uvedl, že v případě uplatňování stávajících předpisů na požární odolnosti konstrukcí jsou ocelové konstrukce znevýhodněni. „Stávající protipožární předpisy, jak je chápu já, mě nutí k tomu, abych navrhl konstrukci z betonu. Jsou velmi přísná, s tím pak souvisí vyšší náklady na protikorozní ochranu OK, čili vyšší je pak logicky i celková cena,“ uvedl doslova. Přítomný ředitel odboru prevence GŘ Hasičského záchranného sboru Rudolf Kaiser k tomu řekl, že je to částečně pravda. „Projektanti nemají nové protipožární předpisy dobře zvládnuté, což je ale důsledkem toho, že předpisy nevešly dostatečně ve známost,“ řekl. Pavel Juchelka, výkonný ředitel ČAOK k tomu uvedl, že některé profily normy navíc nevzaly ani v potaz, např. duté profily. Proto bude potřeba, aby se co nejdříve začalo v oblasti protipožární odolnosti pracovat podle platných EN. „Podnikáme kroky, aby to bylo co nejdříve,“ dodal.
Den OK pokračoval přednáškou Rudolfa Kaisera a Mike Hallera z firmy Arcelor. Ten hovořil ve svém zajímavém příspěvku o Požárním inženýrství v moderních projektech (blíže o této problematice napíšeme v čísle časopisu KONSTRUKCE 3/2005).

BLOK STUDENTŮ
Odpolední blok studentů již specialisty v oboru bohužel příliš nezaujal, opustili ve větší míře sál a byla to škoda. Velice kvalitní příspěvek zde totiž přednesl Jan Barnat, doktorand Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně. Ten nastínil svůj návrh nosné konstrukce výstavního pavilonu. Představil tři varianty řešení (Průnik dvou hyperbolických paraboloidů, Föplova klenba a Geodetická kopule) spolu s výpočtovými modely a zatížením jednotlivých variant a částí konstrukcí. Následovala přednáška doktoranda Václava Lukeše ze Stavební fakulty VŠB – TU Ostrava, který v první části představil projekt Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Vítkovicích, kde vyzdvihl především vhodné vypořádání se s omezeným prostorem kolem stadionu. V druhé pak představil principy nově stavěného Centra inovačních progresivních technologií v Ostravě – Porubě. V rámci tohoto centra se bude řešit i množství úkolů, které se přímo dotýkají oboru ocelových konstrukcí,“ řekl. Posledním vystupujícím byl student 4. ročníku Fakulty stavební ČVUT v Praze Michal Strejček. Opět ke škodě nepřítomných prezentoval první výsledky úkolu, který řeší na ČVUT tým specialistů, zabývajícího se problematikou žárově zinkovaných třecích spojů. Po představení problému a nastínění metody výzkumu v závěru uvedl, že zkoušky potvrdily, že povrchy ocelových konstrukcí upravené žárovým zinkováním ve vybraných zinkovnách a otryskáním lze použít na třecí spoje. „Současně s tím úkol nekončí, připravuje se studie způsobu tryskání, vlivu drsnosti povrchu a složení lázně,“ dodal Strejček.
Akci zakončil opět Tomáš Měřínský, který poděkoval generálním sponzorům akce firmám Excon a Arcelor Sections Commercial, a vyjádřil přesvědčení, že se všichni opět sejdeme na Dni OK č. 3 příští rok v Brně. Letošní akci pořádaly ČAOK, Veletrhy Brno a KONSTRUKCE Media.


První přednášející Antonín Pačes, generální ředitel firmy Excon, vyzval všechny výrobce OK k větší soudržnosti a aktivitě v prosazování svých zájmů.


Petr Olšanský (vlevo) z firmy Arcelor Sections Commercial naslouchá přednášce Mika Hallera o protipožárním inženýrství


Václav Lukeš se chystá představit svůj projekt


Pavla Juchelku, výkonného ředitele ČAOK, zaujala přednáška studenta Michala Strejčka…


… Jiřího Schlossbauera (vlevo), ředitele firmy Tension Systems, zase projekt Václava Lukeše
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Allianz Arena pohledem fotografa (32x)
Na několika záběrech je zachycena stavba unikátního fotbalového stadionu, který se buduje na severu Mnichova. Finanční o...
Další japonská společnost v Brně (22x)
Černovická terasa v Brně bude základnou pro další japonskou společnost. Bude jí Ohmori Technos Corporation a její výrobn...
V Jihlavě vyrostla nová hala (20x)
Ve čtvrtek 5. května byla slavnostně přestřižena páska v prostoru nové výrobní haly společnosti Bosch Diesel v Jihlavě &...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice