KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    Breh Dunaja ozdobí komplex EUROVEA

Breh Dunaja ozdobí komplex EUROVEA

Publikováno: 25.10.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 01:09
Rubrika: 2005

Po necitlivých zásahoch otcov mesta z predchádzajúceho režimu sa život v Bratislave pomalými krokmi vracia do logických a prirodzených súvislostí. Bratislava začína objavovať svoj prirodzený polohový, prírodný a krajinný potenciál. Mesto mení svoj vzhľad, atmosféru a urbanistické väzby. Základnou víziou pri koncipovaní zóny Pribinova, ktorej viac ako polovicu tvorí projekt Eurovea, bolo splniť tri úlohy, ktoré sme si stanovili.

Prvou úlohou bolo vrátiť život Bratislavy na breh Dunaja a umožniť obyvateľom a návštevníkom dotyk s vodou, ktorá je dominantným prírodným a krajinotvorným prvkom mesta. Druhou úlohou bolo vytvoriť nové, moderné centrum mesta ako protipól historického jadra a historickej pešej zóny, ktorá prešla v posledných ôsmich rokoch výraznou rekultiváciou a rekonštrukciou. Eurovea by mala doplniť centrum o moderné exteriérové a interiérové priestory a zároveň ochrániť historicky hodnotné staré centrum Bratislavy od negatívnych vplyvov a nárokov, ktoré zo sebou prináša stále silnejúci dopyt po komerčne využiteľných obchodných a administratívnych priestoroch. Eurovea sa však nemá stať konkurenciou historického jadra, ale má synergicky doplniť centrum o modernú ucelenú časť mestského centra, ktoré budú o niekoľko rokov pôsobiť ako jednotný dipólový, navzájom sa doplňujúci celok. Treťou úlohou bolo vytvoriť centrum, ktoré svojou funkčnou náplňou, kvalitou architektúry a polohou presiahne hranice mesta Bratislavy a regiónu. Predpokladom k tomu je poloha pri rieke Dunaj, ktorá spája významné hlavné mestá Viedeň, Bratislavu a Budapešť, blízkosť dvoch medzinárodných letísk (Swechat 60 km a Bratislava 10 km), blízkosť navštevovaných turistických destinácií ako je Praha, Viedeň, Budapešť a rýchlo sa rozvíjajúci konferenčný priemysel.

NA PROJEKTU SA PODIEĽALA AJ LONDÝNSKA KANCELÁRIA
Prvým krokom pri začatí prác na projekte, ktorý sa v našej réžii začal rodiť v roku 2001, bolo spracovať analýzu funkčných, územno-plánovacích a krajinných parametrov danej lokality, spracovať rozbor typu a štruktúry zástavby a použitia architektonických prvkov v existujúcej zástavbe ako je veľkosť blokov, šírka ulíc, kompozícia pasáží, výška zástavby atď. Našou snahou bolo zachovať mierku objektov a atmosféru ulíc historického centra s použitím moderných materiálov a technológií, zachovať a vytvoriť urbanistickú štruktúru zástavby tak, aby boli zvýraznené a zachované uličné priehľady, doplnené siluety mesta o nové prvky a dotvorená panoráma mesta a spracovať analýzu rozvoja a dobudovania existujúcich peších napojení po nábreží Dunaja z historického centra mesta. Pri úpravách existujúceho Masterplanu, ktoré boli vyvolané požiadavkami nového usporiadania života po revolúcii, ktorého autormi boli významní slovenskí architekti, v tom čase združení do ateliéru BKPŠ, sme spolupracovali s renomovanou architektonickou kanceláriou Skidmore Owings and Merill (SOM) London, ktorá je autorom mnohých riešení väčších celkov v Anglii, Portugalsku, Spojených štátoch a iných európskych štátoch. V neposlednej rade sú jedným z tvorcov novej výstavby WTC v New Yorku. Spoločnosť SOM vniesla do projektu svoje dlhoročné skúsenosti pri projektoch podobného rozsahu a významu, ktoré bolo nutné upraviť podľa potrieb lokality a regiónu, spôsobu života a mentality Stredoeurópanov. V spolupráci so spoločnosťou SOM bolo spracované množstvo analýz a rozborov, ktorých výstupy nám umožnili pochopiť širšie súvislosti požiadaviek investora a trhu.


Byty s výhledem na řeku


Park na nábřeží

ROZHODNUTIE PRE PRVÚ ETAPU PROJEKTU EUROVEA VYDANÉ
Súhra šťastných náhod, ako je osvietenosť investora Ballymore Properties, ktorý nezostal uväznený len za stenami svojich stavieb, ale dovolil nám zaoberať sa aj súvislosťami mimo vlastného riešeného územia a dal nám možnosť spolupracovať s najlepšími z najlepších, a záujem zástupcov mesta o projekt v osobe primátora Bratislavy priniesli svoje ovocie. Po spracovaní Masterplanu (august 2003), v ktorom okrem vymedzenia funkcií a blokov zástavby vzniklo množstvo verejných priestorov ako Námestie republiky, 43 m široký zelený bulvár, 42 m široká nábrežná promenáda a niekoľko podružných, funkčne vymedzených námestí sme vstúpili do fázy prác na stupni projektových prác pre vydanie územného rozhodnutia (2004–2005). V tejto fáze bol team posilnený o nových hosťujúcich členov. Pre úpravu verejných priestorov bol k spolupráci prizvaný známy parížsky ateliér krajinnej architektúry Michael Desvigne, pre logistiku obchodných priestorov a spoluprácu pri architektonickom riešení fasád varšavský ateliér Bose International a MOL ateliér so sídlom v Dubline. Po ročnej spolupráci na tomto stupni projektu bolo v auguste 2005 vydané a správoplatnené územné rozhodnutie pre prvú etapu projektu Eurovea v zóne Pribinova v Bratislave.

OBJEKT SA STANE DOMINANTOU NOVÉHO CENTRA MESTA
Prvá etapa projektu je naplánovaná na území o rozlohe 15 ha vrátane verejných priestorov. Súčasťou projektu je viac ako 5 ha parkových úprav a investícií do námestí, bulváru, nábrežnej promenády, úprava pontónov a pristávacích plôch pre osobnú lodnú dopravu. Ďalšie vyvolané investície budú vynaložené do prepojenia existujúcich exteriérov novostavby Slovenského národného divadla s exteriérmi stavby Eurovea. Medzinárodné obchodné centrum Eurovea na dunajskom nábreží by sa malo stať modernou dominantou nového centra Bratislavy. Malo by sa stať ikonou opätovného rozvoja mesta a nábrežia rieky Dunaj. Po dokončení prvej fázy projektu Eurovea vyrastie na ploche 230.000 m2 exkluzívnych obchodných a kancelárskych priestorov, miesta na trávenie voľného času a zábavy, hotelové kapacity, byty a parkovacie miesta. Lokalita budúcej zóny Eurovea je už v súčasnosti ľahko dostupná rôznymi druhmi hromadnej aj individuálnej dopravy. Vyrastie v pešej vzdialenosti od väčšiny dôležitých objektov v historickom jadre hlavného mesta, od kancelárií súkromných firiem a štátnych úradov, univerzít, historických pamiatok, múzeí, hotelov, reštaurácií, barov, nočných klubov, opery, divadiel, filharmónie a obytných zón.

Celý nezkrácený článek včetně všech vizualizací si můžete přečíst v říjnovém čísle 5/2005 časopisu KONSTRUKCE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konference o železničních mostech a tunelech jubilejně a rekordně (19x)
Rekordní počet téměř 350 specialistů přišlo 20. ledna 2005 na 10. ročník konference Železniční mosty a tunely. Stále se ...
Další velký ocelářský gigant je na světě (18x)
V Číně se zřejmě spojí dvě ocelářské firmy. Dvojka na největším ocelářském trhu nejlidnatější země stavě, Angang, se spo...
Ústí nad Labem bude mít moderní železniční uzel (17x)
Cesta po železnici mezi Prahou a Děčínem bude pohodlnější a rychlejší, a to díky modernizaci průjezdu železničním uzlem ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice