KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Aplikace dřeva v mostním stavitelství

Aplikace dřeva v mostním stavitelství

Publikováno: 1.3.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:38
Rubrika: Materiály

Výstavbu nové lávky pro pěší a cyklisty v Benešově u Semil vyvolala demolice původní pětipolové lávky, jejíž podpěry byly umístěny na hraně jezu a nesplňovaly tak protipovodňové požadavky. Objekt je situován zhruba 15 metrů pod jezem a převádí přes Jizeru trasu cyklostezky, přicházející z pravého břehu mezi náhonem a řekou. Na levém břehu se připojuje na místní komunikaci pomocí nově zbudované rampy podél nábřežní zdi.

Z navrhovaných variant přemostění byla vybrána visutá konstrukce, tvořená dřevěnými příhradovými nosníky, zavěšenými na ocelové řetězovce. Tato varianta návrhu respektuje všechny požadavky investora a příslušných norem, úroveň hladiny stoleté vody, předpoklady na montáž s minimálním vlivem stavu vody a v neposlední řadě také estetické požadavky na stavbu v dané lokalitě. Oprávněnost představ zhotovitele na montáž bez skruže se i přes realizaci v letním období potvrdila (viz. fotodokumentace).

Statický systém lávky s volnou šířkou 2,0 m tvoří dvojice vláknových polygonů z táhel systému Detan se svislými závěsy, které tvoří pružné podpory dřevěných příhradových nosníků o rozpětí 48,2 m. Vláknové polygony s průvěsem 5,75 m jsou zavěšeny na dvou ocelových pylonech, kotvených táhly do opěr. Vzdálenost pylonů výšky 6,25 m činí 50,5 m. Geometrie mostovky včetně příhradových nosníků sleduje z důvodu nadvýšení parabolický oblouk se vzepětím 30 cm uprostřed rozpětí. Založení konstrukce je provedeno plošně. Příčný řez lávky je tvořen dvěma krajními nosníky, uloženými na příčnících, na které je přes podélníky kladena podlaha z fošen. Horní i dolní pás je navržen z obdélníkového průřezu, do něhož jsou čepovány diagonály. Součástí horního pasu je celoplošně lepené madlo. Stabilita nosníků je zajištěna šikmými vzpěrami.

Dřevěné konstrukce jsou provedeny celkem z cca 24 m3 rostlého dřeva třídy SI. Dřevo smrkové je použito pro všechny prvky mimo úložných prahů a fošen mostovky, kde se aplikovalo dřevo dubové. Pro konstrukci vláknových polygonů byl navržen systém ocelových táhel Detan f48 mm a na závěsy je použit stejný systém f16 mm. Systém firmy DEHA je dodáván v jakosti S 355J2G3, pro ostatní ocelové konstrukce ocel třídy S 235J2G3. Tížné opěry jsou z betonu C 20/25-2bb a výplňového betonu C 12/15. Pro povrchy, vystavené klimatickým vlivům, je použit beton C 25/30-3b.

Impregnace dřeva je provedena pro třídu ohrožení 3 systémem vodou nevylouhovatelným s účinností proti plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a proti dřevokaznému hmyzu s minimálním nánosem 250 g/m2. Protikorozní ochrana systému Detan je provedena žárovým zinkováním a na hlavicích galvanickým zinkováním. Ostatní ocelové konstrukce jsou chráněny nátěrovým systémem. Zajímavou etapou stavby byla optimalizace technologie provádění díla v souladu s chováním konstrukce v jednotlivých stavebních stavech tak, aby bylo dosaženo výsledné geometrie v přípustných tolerancích. Globální analýza konstrukce byla provedena nelineárním výpočtem systémem NEXIS 32 na prutovém modelu. Lávka je navržena na zatížení lávek pro chodce dle ČSN 73 6203.

Celý nezkrácený článek včetně všech obrázků si můžete přečíst v čísle 1/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (70x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (69x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Drevo – požiarne spoľahlivý materiál (64x)
Drevo patrí ku klasickým stavebným materiálom. Známe sú ľudové stavby z dreva, ktoré pretrvali roky. Nejedná sa len o st...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice