KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Administratívna budova Rosum – ekológie a ekonomika v jednom

Administratívna budova Rosum – ekológie a ekonomika v jednom

Publikováno: 25.4.2017
Rubrika: Architektura, Zajímavosti

Zámer výstavby nového administratívneho centra vychádzal z pôvodného urbanistického konceptu sídliska Ružinov. Jeho súčasťou bolo vybudovať v strede nového obytného útvaru mestskú triedu – bulvár lemovaný architektonickými solitérmi stavieb občianskej vybavenosti a verejnej správy.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Architektonickú kompozíciu nového administratívneho centra Rosum charakterizujú dve oproti sebe stojace kancelárske veže, každá s jedenástimi nadzemnými podlažiami. Veže sú svojou pozdĺžnou osou situované v smere východ – západ. Severná a južná kancelárska veža medzi sebou vytvára priestor využitý ako štvorpodlažný parkovací dom. Na fasádach objektu je rozlíšené rôzne funkčné využitie častí budovy – kancelárie a parkovacie garáže. Objekt garáží charakterizuje vizuálne výrazná konštrukcia riešená v pohľadovom betóne. Šikmé „zig-zag“ nosníky vynášajú štyri podlažia parkingu na západnej a východnej fasáde. Na streche parkovacieho domu v priestore medzi oboma kancelárskymi vežami sa nachádza strešná záhrada.

Obe veže spája navzájom prízemný objekt s hlavným vstupom a vjazdom do parkovacieho domu. Priestory na prízemí s priamym vstupom z ulíc Bajkalská a Ružinovská sú využívané ako komerčné obchodné jednotky obohacujúce parter týchto mestských tried. Objekt administratívneho centra má dve podzemné podlažia využívané čiastočne ako podzemné garáže a technické a technologické zázemie budovy. Lokalita je na existujúcu mestskú komunikačnú sieť napojená na svojom juhozápadnom okraji, a to do komunikácie na Bajkalskej ulici.

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE

Architektonický koncept vonkajšieho vzhľadu (fasád) navrhnutej administratívnej budovy vychádza zo zásady vizuálne jednoznačne zviditeľniť odlišné funkčné využitie ich jednotlivých častí – parking, flexibilné administratívne plochy, relaxačná zóna zelene a nakoniec retail so vstupnou lobby na prízemí objektu. Týmto základným funkciám zodpovedajú typy navrhnutej fasády. Budova administratívneho komplexu Rosum sa zrieka formálneho dekoratívneho architektonického jazyka, základnú výtvarnú kompozíciu tvorí kontrast plných objemov kancelárskych veží s „prázdnym“ či „poloprázdnym“ priestorom medzi nimi – parking a pobytová zóna nad jeho strechou. Vizuálne architektonické rozlíšenie fasád napomáha užívateľovi a návštevníkovi jednotlivé funkcie budovy ľahko „prečítať“, dekódovať a teda sa v nej aj lepšie orientovať. Jednotlivé funkčné celky budovy sú tak vizuálne odlišne charakterizované a to následovne:

Vstupná lobby + retail + restaurant – sklo, transparentnosť, minimalizácia hranice medzi interiérom a exteriérom budovy v jej pešom parteri – po celej výške podlažia zvýšeného prízemia presklená plocha s výrazným vertikálnym členením.

Jednotlivé podlažia kancelárskych plôch – vizuálnou prioritou je dôraz na individualitu, špecifický charakter a užívateľský komfort každého jednotlivého prenajímaného priestoru v južnej a severnej veži – horizontálne pravidelne členená fasáda kancelárskych veží je doplnená druhotným rastrom „random patterns“ nepravidelne a náhodne spustených vonkajších horizontálnych žalúzií zvýrazňujúcich individuálny užívateľský komfort prenajímaných kancelárskych priestorov a dávajúcich fasádam budovy iluzívne plastické členenie.

Zelená pobytová strecha nad parkingom – jedinečnosť a pridaná hodnota tejto konkrétnej budovy a lokality, v ktorej je umiestnená, architektonicky akcentuje membránové tieniace štruktúry zhotovené zo semitransparentnej netkanej textílie, ktorá sa „vznáša“ nad pobytovou plochou zelenej strechy parkingu a stáva sa „logotypom“ budovy.

Parkovací dom – betónová konštrukcia šikmých stĺpov – utilitárna konštrukcia viacpodlažného parkingu je vďaka vizuálne atraktívnej betónovej nosnej konštrukcii súčasťou architektonickej objemovej kompozície dvojvežia administratívneho komplexu Bratislava – Ružinov; výrazná a zapamätateľná farba z budovy robí neprehliadnuteľný „landmark“ lokality.

Jednotlivé časti budovy charakterizujú nasledujúce hlavné exteriérové materiály:

Pohľadový betón – farebný krycí náter – napr. odtieň oranžovej, RAL 2004 PURE ORANGE – náter nezakryje, ale ponechá čitateľnú štruktúru a dezén povrchu betónu, tzn. viditeľné škáry dosiek debnenia, drobné kaverny atď.

Systém oceľových laniek z nehrdzavejúcej ocele a úchytov pre popínavú zeleň – uchytenie na nosnej štruktúre východnej a západnej fasády parkingu.

Bezúdržbová popínavá zeleň – nepravidelne sa rozrastajúca po časti fasád parkingu tak, aby úplne neskryla výraznú vizuálnu formu šikmín stĺpikov, ale bola prirodzeným pokračovaním konceptu zelenej pobytovej strechy nad parkingom medzi dvoma kancelárskymi vežami.

Membránová konštrukcia tieniacich pergol z textílie nad zelenou strechou parkingu – ozvláštňujúci prvok zdôrazňujúci pridanú hodnotu budovy – zelenú strechu nad parkingom medzi dvoma kancelárskymi vežami – odpočinková pobytová terasa pre užívateľov budovy.

Vonkajšie tienenie fasád južnej a severnej kancelárskej veže – horizontálne fasádne rímsy + vonkajšie tienenie – pravidelný horizontálny raster zodpovedajúci konštrukčnej výške podlaží, priebeh stropnej dosky je zvýraznený pozdĺž celého obvodu fasády prebiehajúcou rímsou (300 × 300 mm), do ktorej sú na južných, východných a západných fasádach integrované vonkajšie tieniace nastaviteľné žalúzie v štandardnom strieborno-sivom metalickom vyhotovení – RAL 9006 WHITE ALUMINIUM – v rovnakom odtieni bude vyhotovený povrch; vonkajšie žalúzie je možné spúšťať na celú výšku podlaží, šírka žalúzie zodpovedá rozmeru formátu skleneného obvodového plášťa, tzn. 1,35 m – 1,875 m.

Sklenený obvodový plášť – sklenené fasády východnej a západnej kancelárskej veže – plocha medzi dvoma horizontálnymi fasádnymi rímsami v mieste stropných dosiek je po svojej výške pravidelne rozčlenená na päť dielov; v mieste betónovej parapety a nadokenného prievlaku je diel fasády tvorený nepriehľadným panelom krytým v líci sklo zhodným so sklom priehľadnej časti fasády, tzn. „shadow box“; zvyšné tri diely fasády tvoria transparentné okná, spodný a horný diel vyhotovený ako vyklápací z dôvodu možného prirodzeného vetrania miestností; fasádne profily oddeľujúce vertikálne a horizontálne jednotlivé diely presklenej fasády sú vyhotovené z otvorených „u“ profilov bez krycej dekoratívnej lišty.

Fasády zvýšeného prízemia – výklady a vstupné dvere – zvýraznený vertikálny raster po celej výške podlažia presklených transparentných plôch výkladov miestností na prízemí – retail, vstupná lobby, reštaurácia v kombinácii so sklenenými nepriehľadnými panelmi – „shadow box“.

Fasády nástavby strešných technológií – strechy južnej a severnej veže – plné nepriehľadné formáty plechovej kazetovej systémovej fasády s hladkým dezénom povrchu vyhotovenými vo farbe zhodnej s náterom betónových konštrukcií v parkingu – napr. RAL 2004 PURE ORANGE.

INTERIÉROVÉ RIEŠENIE

Vnútorné priestory budovy Rosum sa dajú rozdeliť do nasledujúcich kategórií – technické a technologické priestory (sklady, strojovne, technologické zázemie v suterénu atď.), spoločné priestory budovy (vstupná lobby, priestory komunikačných veží atď.), kancelárske plochy a obchodné prenajímateľné plochy (vyhotovené variantne v štandarde I., II. alebo III.) a nakoniec podzemné a nadzemné priestory poschodí parkingu.

Prízemie západnej fasády budovy je v celej svojej šírke presklené tak, aby pre návštevníkov a užívateľov budovy predstavovalo atraktívnu vstupnú zónu. Do presklených fasád prízemia sú orientované nájomné obchodné priestory a reštaurácie. Presah stavebného objemu parkingu slúži ako zastrešenie priestoru priamo pred vstupnými dvermi do budovy. Vstupná lobby uvádza návštevníkov a užívateľov budovy do stredu jej dispozície k pultu centrálnej recepcie s priamym vstupom z návštevníckeho poschodia parkingu. Z miesta centrálnej recepcie sú oddelenými samostatnými koridormi prístupné dve komunikačné jadrá južnej a severnej administratívnej veže. Nájomné obchodné priestory na prízemí sú prístupné pre zákazníkov z exteriéru, z peších komunikácií po obvode budovy, reštaurácia je navyše prístupná priamo z priestoru vstupnej lobby. Interiéry spoločných priestorov administratívnej budovy reflektujú architektonický vzhľad fasád – ako interiérový povrch je využitý pohľadový betón na stenách, stĺpoch prípadne aj v častiach stropu tam, kde nie je zvesený biely tvarovaný sadrokartónový akustický podhľad. Interiéry doplní farebný akcent prvkov informačného systému a voľného mobiliára.

Od prízemia nahor sa budova delí na dve samostatné kancelárske poschodia – v južnej a v severnej administratívnej veži. V strede typického poschodia južnej a severnej administratívnej veže sa nachádza komunikačné jadro s únikovým schodiskom, výťahmi a nevyhnutným technologickým zázemím. Plochy určené pre administratívu sú funkčne rozdelené na časť po obvode fasády s priebežným pásovým oknom – tu sa uvažuje so stálymi pracovnými kancelárskymi miestami – a časť po obvode komunikačného jadra – táto plocha bude využitá ako vstupná lobby a recepcia pre jednotlivých nájomcov a ďalej ako plocha pre uzavreté rokovacie miestnosti s čajovými kuchynkami a hygienické zázemie zamestnancov.

Interiéry kancelárií je možné vybaviť variantne v troch rozdielnych kvalitatívnych interiérových štandardoch odstupňovaných podľa náročnosti materiálov a vo vyhotovení – štandard I., II. a III. Štandard I. reflektuje plne architektonický vzhľad budovy. Ako interiérový štandard II. sa môžu realizovať kancelárske priestory vybavené na celej ploche zveseným kazetovým minerálnym podhľadom s vstavanými svietidlami a ostatnými koncovými prvkami HVAC technológií budovy. Pre štandard III. je charakteristické použitie pevného sadrokartonového podhľadu so zapustenými koncovými prvkami HVAC technológií budovy a prisadenými svietidlami vo vyššom designovom štandarde. Pre štandard III. sa očakávajú najvyššie nároky čo sa týka interiérového vybavenia mobiliárom a štandardom použitých interiérových materiálov a povrchov.

Ako exteriérové priestory budú riešené nadzemné (rovnako tak ako podzemné) poschodia parkingu. Tu sa predpokladalo maximálne použitie pohľadového betónu s farebným náterom tak, ako sú vyhotoené jeho fasády. Technicky a funkčne riešené plochy parkingu doplňujú výrazné prvky informačného a orientačného systému pre jeho uživateľa.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Koncept stavebného riešenia vychádzal jednak z požiadavky architekta na hmotové riešenie objektu (vedenej tvarom zastavateľnej časti pozemku a nízkoenergetickým konceptom) a jednak zadaním klienta t. j. reflektovať dôraz na maximálnu efektivitu a účelnosť. Od hmotového konceptu až po voľbu materiálov v interiéri. Ekonómia návrhu znamená v konečnom dôsledku z pohľadu ušetrených zdrojov aj ekológiu, pritom spoločne s užívateľským hľadiskom musela ekológia a ekonómia tvoriť základnú prioritu pri návrhu.

V rámci prenajímateľných častí budovy vychádzame z požiadavky na maximálnu variabilitu v rámci budúcich možných usporiadaní (požiarne a hygienické limity).

Modulácia objektu vychádza zo základného modulu 8,1 m pre kancelárske priestory. Konštrukčná výška podlaží je zvolená s ohľadom na dodržanie min. svetlých výšok kancelárií resp. parkingu a súčasne vo väzbe na voľbu HVAC. Obvodový plášť administratívnych častí predpokladal minimalizáciu tepelných ziskov (masívne parapety, vonkajšie tienenie). Naopak obvodový plášť parkingu je navrhnutý ako voľný, prirodzene vetrateľný. Strešný plášť v rámci parkingu je navrhnutý ako „piata fasáda“ s pobytovou zeleňou a v rámci administratívnych veží ako prevádzková strecha v pohľadovej úprave.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Objekt je navrhnutý ako železobetónový skelet vystužený vertikálnymi komunikačnými jadrami. Konštrukčné riešenie je navrhnuté zo štandardných materiálov. Konštrukcia bola analyzovaná špeciálnym softvérom, založeným na metóde konečných prvkov.

Dimenzovanie prierezov betónových nosných prvkov konštrukcie je vyhotovené podľa teórie medzných stavov (STN EN 1992) metódou medznej rovnováhy a metódou medzného pretvorenia v závislosti od charakteru prvkov.

Predbežné návrhy a odhady dimenzií konštrukcie boli vyhotovené s využitím empirických vzorcov pripadne skúseností či použitím geometrie danej architektonickými požiadavkami. Následne boli zostavené modely konštrukcie (MKP), ktorými bola overená spôsobilosť navrhnutej konštrukcie poprípade prevedená optimalizácia.

Statika – spodná stavba, zakladanie

Vlastná železobetónová konštrukcia bola založená kombináciou metód plošného (základová doska) a hĺbkového (pilóty) zakladania. Obvodové piloty sa z dispozičných dôvodov vrtali najnižšie z prvej kotevnej úrovne. Priemery pilot sú volené podľa sily a predpokladanej geológie ∅ pilot 880 mm; 1 080 mm; 1 180 mm a 1 500 mm.

Železobetónová základová doska potrebnej hrúbky bola podopretá hĺbkovými základmi – pilótami. Betónové pilóty osadené pod nosnými stĺpmi a vysoko zaťaženými stenami železobetónových jadier majú variabilný priemer, závislý od intenzity zvislého zaťaženia. Základové dosky hrúbky 700 a 600 mm sú pod vežami výškovo posunuté. Majú tiež rôzne podložia. Najhlbšie je uložená priamo na štrkopiesku, vyššie položené dosky majú pod sebou vrstvu navážiek.

Základové dosky boli betónované po častiach (max. plocha cca 300 m2). Pracovné špáry boli bednené perforovaným profilovaným plechom a tesnené tesniacim plechom alebo profilom.

Súčasťou základovej konštrukcie sú obvodové železobetónové steny, ktoré spolu so základovou doskou tvorí základovú vaňu. Nosná železobetónová konštrukcia základovej dosky a stien (základová vaňa) spĺňa mimo nosnej funkcie tiež funkciu izolácie proti vode, bez ďalších izolačných vrstiev.

STATIKA – HORNÁ STAVBA

Nosná konštrukcia bola navrhnutá ako železobetónový skelet v modulovom rastri 7,2 (7,5) × 8,1 m pre veže administratívnej časti, a 9,0 × 8,1 m pre strednú parkovaciu časť. Nosný systém je navrhnutý ako kombinácia stenového a rámového nosného konštrukčného systému. Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy a steny. Steny sú zoskupené v mieste vertikálnych jadier, okolo vjazdových rámp parkovacej časti a po obvode.

Súčasťou železobetónových jadier sú schodiská, ktoré sú navrhnuté ako kombinácia monolitických podest a prefabrikovaných schodišťových ramien.

Horizontálne nosné konštrukcie sú monolitické železobetónové dosky. Hrúbka dosky a hlavíc je závislá od daného zaťaženia.

Priestorová tuhosť objektu je zaisťovaná tuhou stropnou doskou, ktorá prenáša vodorovné účinky do stužujúcich jadier, tvorených železobetónovými stenami a rámovými prvkami.

Horizontálne účinky seizmického zaťaženia sú prenášané tuhými stropnými doskami do stužujúcich jadier a rámov.

Nosná konštrukcia bola s ohľadom na svoje rozmery navrhnutá ako jeden dilatačný celok.

TEPELNÁ IZOLÁCIA STAVBY

Tepelná izolácia obálky stavby je navrhnutá v súlade s platnou STN 73 0540. Tepelná ochrana budov, hlavne na základe normalizovaných (požadovaných) hodnôt súčiniteľa prestupu tepla Un (W/m2K).

Z hľadiska vnútorných priestorov bolo nutné rešpektovať priestory s rozdielnou teplotou prostredia. Z tohto pohľadu, predovšetkým ide o priestory iba temperované, nevykurované podzemné priestory, nadväzujúce na priestory plne vykurované.

V časti medzi parkoviskom a administratívou sú navrhnuté Isokorby na prerušenie tepelných mostov v železobetónových konštrukciách. Železobetónové steny v 1. PP sú zateplené tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu (XPS) hrúbky 80 mm do hĺbky 2,0 m. Na stenách oddeľujúcich parkovisko a administratívu, je navrhnutý zatepľovací systém (tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 150 mm). V stropoch medzi parkingom a administratívou je navrhnutý záťažový XPS polystyrén.

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

Navrhované konštrukcie spĺňujú parametre podľa vyhotovenej Akustickej štúdie. Zariadenie TZB s možnosťou prenosu hluku do stavebných konštrukcií je akusticky dilatované od stavebných konštrukcií a boli zhotovené akusticky oddelené základy pre jednotlivé stroje.
 
Z hľadiska priestorovej akustiky sú v nadväznosti na riešenie interiéru navrhnuté opatrenia na zníženie doby dozvuku. Ide predovšetkým o verejné priestory reštaurácie, vstupnej loby a kancelárskych priestorov.

OBVODOVÉ PLÁŠTE

Podzemná časť (1. PP)

Železobetónový plášť z vode nepriepustného betónu je opatrený tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu hrúbky 80 mm a to do hĺbky 2,0 m od terénu po celom obvode v 1. PP, kvôli eliminácií tepelných mostov. Miestnosti ako šatne a sprchy, nachádzajúce sa v 1. PP, sú zateplené tepelnou izoláciou z extrahovaného polystyrénu hrúbky 120 mm.

Prízemie (1. NP)

Väčšiu časť fasády v 1. NP tvorí presklená pološtrukturálne fasáda z hlinových profilov s izolačného dvojskla spĺňajúca tepelnotechnickú normu STN 73 0540. Celková hodnota súčiniteľa prechodu tepla fasády Uw ≤ 1,4 W/(m2.K). Činiteľ svetelnej priepustnosti zasklenia 70 % a celková priepustnosť slnečnej energie 40 %.

Poschodia (2. NP až 11. NP)

Fasáda týchto podlaží je rastrová z hliníkových profilov s izolačným dvojsklom. Tepelno-technické vlastnosti fasády spĺňajú požiadavky normy STN 73 0540 Uw ≤ 1,4 W/(m2.K). Činiteľ svetelnej priepustnosti zasklenia 70 % a celková priepustnosť slnečnej energie 40 %. Časti fasády sú tvorené nepriehľadnou časťou s rovnakými tepelno‑technickými vlastnosťami. Nosnú konštrukciu plášťa tvorí nosná konštrukcia stropných žb. dosiek a žb. parapet (súčasť vodovodných požiarnych predelov). Predpokladáme osadenie otváracích okien v kombinácii s al. pevným zasklením.

Parking

Stropné dosky parkingu vynášajú tzv. zig-zag žb. nosníky, ďalej sú priestory parkingu otvorené, kryté iba zábradlím resp. oceľ. bezpečnostnou sieťou.

Fasáda technologických nadstavieb je vybavená akustickým pohltivým obkladom. Súčasťou riešenia fasád je osadenie vonkajších dverí, garážových roliet a vstupného karuselu.

„Objekt je vybavený systémom automatického riadenia
a regulácie s vizualizáciou prevádzky a vzdialeným prístupom.
Systém je obsluhovaný z pracoviska Technologického velínu na 1. PP
alebo v rámci budovy prostredníctvom internetovej siete prípadne GSM.“

KONCEPCIA NÁVRHU ZELENE

Koncepčné riešenie návrhu je v kontexte zazelenenia založené na vytvorení šiestich funkčných zón. Prvou je plocha určená na zásobovanie celého objektu. Situovaná je v južnej časti smerom od administratívnej budovy. Navrhovaná je tu obslužná komunikácia, ktorá vedie tiež pozdĺž východnej strany budovy. V druhej funkčnej zóne je situovaný hlavný vstup do budovy. Táto plocha je inkluzívna, bezpečná a zároveň reprezentačná. Situovaná je tu spevnená plocha s mobiliárom navrhovaným na mieru, ktorý bude obsahovať náladové osvetlenie. Severne od spevnenej plochy je navrhovaný trávnik, ktorý plynule prechádza do tretej funkčnej zóny, ktorá je navrhnutá ako „divoká savana“, kde sa postupne zvyšuje výška etáží rastlinného materiálu. Sú tu okrasné trávy, trvalkové záhony s vyšším stupňom autoregulácie doplnené o kry. Predmetná funkčná časť postupne „prerastá“ do „lesíka“ zo vzrastlých drevín, pod ktorými je terasové sedenie s ohľadom na zvažujúci sa terén. Sedenie ukončuje rampová komunikácia, ktorá je zároveň vedľajším vstupom do budovy ale slúži aj ako prístupová komunikácia pre revízne vozidlá. Rampová komunikácia je ukončená schodiskom, na ktoré nadväzuje spevnená plocha – terasa, ktorá slúži ako oddychová plocha a zároveň ako plocha pre kaviarenské stoly. V poslednej – šiestej funkčnej zóne sú kríkové výsadby plynule prechádzajúce do trávnatých plôch, bez výraznejších zásahov do ich prirodzeného charakteru.

Navrhované sadovnícke úpravy plnia hlavne funkciu bioklimatickú, izolačnú, hygienickú, estetickú a rekreačnú. Výsadby sú nakomponované tak, aby prioritne spríjemňovali prechod peším a zároveň pôsobili výhľadovo zaujímavo. Sortiment je vybraný tak, aby bol zabezpečený celoročný efekt, či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhov. Výsadby sa skladajú z kostrových a výplňových drevín, ktoré sú doplnené o kvitnúce krovité porasty, trávnaté plochy a výsadby trvalkových záhonov s vyšším stupňom autoregulácie.

Zelená strecha

Strecha je situovaná na piatom nadzemnom podlaží. Jedná sa o intenzívnu vegetačnú strechu, ktorá je charakterizovaná hrubšou vrstvou zemného substrátu, čomu musí zodpovedať statická únosnosť stavebnej konštrukcie. Umožňuje pobytové funkcie a predstavuje rozšírený obytný priestor. Na streche bude vysadená vzrastlá zeleň, kry a trvalky. Zelená strecha vsakuje a odparuje do ovzdušia v priemere 40 – 99 % zrážkovej vody (v závislosti na type súvrstvia) a odľahčujú tak kanalizačný systém predovšetkým pri prívalových dažďoch. Zelená strecha výrazne prispieva k ochladzovaniu budovy v lete, zvlhčovaniu vzduchu a zníženej prašnosti.

Z podkladů OBERMEYER HELIKA a. s.

Rosum Administration Building – Ecology and Efficiency in One
The construction plan of the new administration centre was based on the original urban concept of the borough of Ružinov. The plan also included building a city street – boulevard in the centre of the new residential unit, flanked by architectural structures of solitaires providing public amenities and public administration. The concept of the construction solution was based on both the architect’s requirement for a mass solution of the building (given by the shape of the land available for constructing as well as by an energy efficient concept) and the Client’s requirements, i.e. reflecting the emphasis on maximum efficiency and purposefulness – from mass concept to choosing interior materials. In terms of saved resources, design efficiency also involves ecology, supposing that user perspective, ecology and efficiency had to be among the key priorities when designing.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Administratívna budova RosumAdministratívna budova RosumAdministratívna budova RosumAdministratívna budova RosumAdministratívna budova RosumAdministratívna budova RosumAdministratívna budova Rosum

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice