KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    AČSZ – AČSZ bude volit nové předsednictvo a kontrolní komisi

AČSZ – AČSZ bude volit nové předsednictvo a kontrolní komisi

Publikováno: 29.11.2011
Rubrika: 2011

Dne 4. 10. 2011 proběhla v hotelu Centro v Hustopečích valná hromada Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), v průběhu které se uskutečnilo volby do předsednictva a kontrolní komise AČSZ. Byly to první volby po sloučení Asociace českých zinkoven (AČZ) a Asociácie slovenských zinkovní (ASZ), ke kterému došlo k 1. 1. 2010. Aby v předsednictvu AČSZ bylo zajištěno odpovídající zastoupení členů obou států, stanovy asociace přesně specifikují proporcionální zastoupení členů předsednictva z každého státu, odvíjející se od počtu řádných členů s provozovnou na území České republiky a s provozovnou na území Slovenské republiky.

Na valné hromadě Asociace českých zinkoven, která se konala ve Sport-V-hotelu Hrotovice dne 30. 9. 2008, bylo zvoleno předsednictvo AČZ ve složení: Ing. Libor Černý, Ph.D. (ArcelorMittal Ostrava a. s., dnes Arcelor-Mittal Distribution Solutions Czech Republic s. r. o.) – prezident AČZ, Ing. Jana Vrbová (Promptus Děčín, spol. s r. o.) – viceprezident AČZ, Ing. Radovan Malík (Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.), Jaroslav Štěpán (ACO Industries, k. s. Přibyslav) a Ing. Pavel Váňa (Ekomor s. r. o. Frýdek-Místek). Do kontrolní komise AČZ byli zvoleni: Ing. Vlastimil Kuklík (Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.) – předseda kontrolní komise, Ing. Tomáš Chorovský (Zinkovna Ostrava, a. s.) a Bc. Jan Mikoláš (Arcelor-Mittal Ostrava a. s., dnes ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s. r. o.). Valná hromada ASZ, která se konala 19. 2. 2009 v sereďském hotelu Hutník, zvolila do předsednictva Asociace slovenských zinkoven následující zástupce: Ing. Jozefa Mana (Elektrovod Žilina, a. s.) – prezident ASZ, Ing. Jozefa Lesaye (ZIN s. r. o., Hronský Beňadik) – viceprezident ASZ, Ľubomíra Goleckého (Elba, a. s. Kremnica), Ing. Imricha Lováse (Zinkoza, a. s. Krompachy) a Ing. Ivana Mladenova (Zinkovňa Malacky s. r. o.). Do kontrolní komise ASZ byli zvoleni: Ing. Jaroslav Romančík (Elektrovod Žilina, a. s.) – předseda kontrolní komise ASZ, Ing. Branislav Filo (Zinkovňa Malacky s. r. o.) a Michal Vitikač (Zinkoza, a. s. Krompachy). Po sloučení obou asociací, po dalších organizačních změnách a doplňkových volbách, pracovaly orgány AČSZ v následujícím složení: předsednictvo AČSZ – Ing. Libor Černý, Ph.D. – prezident AČSZ, Ing. Jozef Lesay – viceprezident AČSZ, Ing. Radovan Malík, Ing. Jozef Mano, Jaroslav Štěpán a Ing. Pavel Váňa; kontrolní komise AČSZ – Ing.  Vlastimil Kuklík – předseda kontrolní komise, Ing. Karel Mec (Ekomor s. r. o. Frýdek-Místek) a Bc. Jan Mikoláš.

Všichni si zaslouží poděkování za práci pro rozvoj oboru žárového zinkování na území České republiky a Slovenska a také za vybudování dobrého jména AČSZ v European General Galvanizers Association (EGGA). Dobré jméno AČSZ i výjimečná osobnost prezidenta AČSZ, byly oceněny zvolením pana Ing. Libora Černého, Ph.D. předsedou marketingového výboru EGGA.

V průběhu funkčního období orgánů asociace byla připravena a realizována spousta akcí (konference, semináře, přednášky, odborná garance veletrhů, účast na nich), kde bylo prezentované žárové zinkování přednáškami, distribucí studijních materiálů a exkurzemi, obsahově zaměřenými dle přání nebo potřeb posluchačů. Byly realizovány semináře pro projektanty, architekty, inženýry techniky, výrobce ocelových konstrukcí, technology, studenty středních a vysokých škol stavebního nebo strojního zaměření, v průběhu kterých se posluchači dozvěděli co je to žárové zinkování, jeho výhody a nevýhody a co vše je nutné udělat, aby realizace povlaku byla bezproblémová a povlak splňoval normu a představy zákazníka.

Asociace se účastnila několika výzkumných úkolů a jednoho projektu. Výzkumné úkoly se realizovaly ve spolupráci se společnostmi ArcelorMittal Ostrava, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava nebo Českým vysokým učením technickým v Praze. Projekt MPO-FR-TI1/560 Optimalizace výrobních a provozních podmínek žárově zinkovaných trubek pro systémy vnitřního rozvodu se řeší se společnostmi SVÚOM s. r. o. Praha a ArcelorMittal Tubular Products Karviná. Výsledky výzkumných úkolů a projektu byly prezentovány odborné veřejnosti přednáškami na odborných akcích nebo články v odborných časopisech.

AČSZ pokračovala v tradici organizování konferencí žárového zinkování. Každá konference přilákala více než stovku návštěvníků, z nichž třetina byla zahraničních. O konference je velký zájem i mezi přednášejícími a v průběhu jednoho konferenčního dne bylo předneseno 21 přednášek v roce 2008, 26 – 2009, 17 – 2010 a 18 přednášek v roce 2011. V průběhu konferencí proběhly návštěvy nejenom žárových zinkoven, ale také dolu a hutě na výrobu zinku (ZGH Bolesław Bukowno), Jaderné elektrárny v Dukovanech, Mincovny v Kremnici, Plzeňského pivovaru a hornického muzea v Landeku.

AČSZ se zařadila mezi jiné evropské a „světové“ asociace, které v rámci propagace oboru žárového zinkování vyhlásily soutěž pro architekty a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím žárově pozinkované oceli. Soutěž byla pojmenována CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD 2009. Cílem každé takovéto soutěže je ukázat veřejnosti praktické užití žárově zinkované oceli a mezi projektanty vzbudit zájem o používání této protikorozní ochrany kovů. Do soutěže se přihlásilo nebo bylo navrženo několik projektů – staveb, které byly na území ČR a Slovenska dokončeny v období mezi 1. 1. 2006 až 31. 12. 2008. Nejvýznamnější stavbou roku s užitím žárově pozinkované oceli CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD 2009 se stala stavba Domova sociální péče Hagibor v Praze. Projektantem stavby byl Ing. Arch. Jan Línek. Vítězná stavba byla nominována do European Galwanizing Award a vítězný projektant obdržel v průběhu společenského večera 15. konference žárového zinkování 2009 v Sliači šek na 50 000 Kč.

Další důležitou aktivitou AČSZ byla pomoc. Účastníci 16. konference žárového zinkování 2010 v Plzni se rozhodli, že nebudou jen chránit ocel před korozí, ale že pomohou zachránit několik lidských životů. A ty životy nebudou ledajaké, budou to ty nejzranitelnější – dětské! Zinc Saves Kids™ je projekt Mezinárodního sdružení výrobců zinku IZA (International Zinc Association) za podpory UNICEF, jehož cílem je zlepšit podmínky pro přežití, růst a vývoj podvyživených dětí prostřednictvím finanční podpory programů UNICEF zaměřených na  suplementaci zinku a léčbu zinkem. Účastníci v průběhu konferenčního dne a hlavně společenského večera přispěli celkovou částkou 16 814 Kč. Velice významné byly firemní dary, které se rozhodli věnovat zástupci společností účastnících se konference. Společnost  ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s. r. o. přispěla za každého svého zaměstnance částkou 10 USD, takže celková částka příspěvku po přepočtu na koruny byla 65 000 Kč. Společnost Konstrukce media s. r. o. přispěla částkou 5 000 Kč a Ekomor s. r. o. Frýdek-Místek 2 000 Kč.

AČSZ přímou sbírkou fyzických osob + zajištěním firemních darů, zajistila projektu Zinc Saves Kids, kterého iniciátorem je IZA za podpory fondu Unicef, částku 81 814 CZK. Všem dárcům upřímně děkujeme! „Zinek zachraňuje děti“.

Členové AČSZ se neustále snaží zdokonalovat způsoby vzdělávání a informování studentů, projektantů, výrobců ocelových konstrukcí a ostatních zájemců o žárové zinkování a zvyšovat kvalitu těchto předávaných informací. Pro všechny, kteří se zajímají o podrobnosti technologie žárového zinkování a nemají možnost navštívit výrobní závod žárové zinkovny, AČSZ zakoupila animovaný film, ve kterém je znázorněn každý krok procesu od předání výrobku zinkovně až po expedici pozinkovaného výrobku zákazníkovi zpět. Komu informace z filmu nestačí a rád by se s tématikou seznámil podrobněji, AČSZ připravila třetí aktualizované vydání Příručky žárového zinkování, které všem zájemcům zdarma věnuje a je možno si jej objednat na info@acsz.cz. AČSZ připravila překlad další velmi aktuální publikace – Zinkování a udržitelná výstavba. Publikace vyšla současně v osmi jazykových mutacích a čeština byla jednou z nich. Další důležité odborné informace lze najít ve sbornících konferencí žárového zinkování, kde jsou vždy česko-anglicky uveřejněné všechny přednášky z dané konference.

AČSZ velice úzce spolupracuje s vydavatelstvím Konstrukce media, kde publikuje své články o žárovém zinkování v časopisech Konstrukce nebo Silnice Železnice. Dále připravuje články do časopisů Koroze a ochrana materiálu, MM průmyslové spektrum nebo elektronického občasníku Povrcháři.

Nelze na několika řádcích shrnout činnost AČSZ v průběhu uplynulého funkčního období předsednictva AČSZ. Je potřeba všem zainteresovaným poděkovat za práci bez nároku na mzdu, majitelům, ředitelům a vedoucím poděkovat za finanční příspěvky, bez kterých by asociace nemohla fungovat a všechny zákazníky žárových zinkoven informovat, že členové Asociace českých a slovenských zinkoven jim nabízí víc, než jenom kvalitní povlak žárového zinku! Nabízí jim servis, informace, pomoc při řešení problémů, nezávislé vzdělávání nebo nezávislé vyjádření se k řešenému sporu.

Czech and Slovak Galvanizers Association Will Elect New Board of Directors and Supervisory Committee
On 4. October 2011, the general meeting of the Czech and Slovak Galvanizers Association (AČSZ) will be held in the hotel Centro in Hustopeče. In this meeting, the elections to the chairmanship and the supervisory committee of the Association (AČSZ) will be held. It will be the first elections held after the merger of the Czech Galvanizers Association (AČZ) and the Slovak Galvanizers Association (ASZ), which took place as to 1. January 2010. In order to ensure adequate representation of members of both states in the chairmanship of AČSZ, statutes of the Association exactly specify proportional representation of the chairmanship members from each state, based on the number of full members with business premises in the Czech Republic and business premises in the Slovak Republic.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Hagibor – vítěz 1. ročníku Czech and Slovak Galvanizing Award 2009Příspěvky Zinc Saves Kids

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (24x)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
Virtuální prohlídka Nové Karoliny a Obchodně-zábavního centra (22x)
Díky vstřícnosti společností MULTI Development Czech Republic a.s. a K4 a.s. vám přinášíme jednu z prvních aktivníc...
VIDEO: Nová Karolina bude bez mostu, který navrhla architektka Jiříčná (22x)
Práce na Nové Karolině v centru Ostravy rychle pokračují. Vedení města ale oznámilo, že most od světoznámé architektky E...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (5 b.)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (5 b.)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
AZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebiAZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebi (5 b.)
AZ TOWER, po dokončení nejvyšší budova v České republice, má úspěšně za sebou první fázi výstavby. V tuto chvíli se doko...

NEJdiskutovanější související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (1x)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
KASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí strojKASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí stroj (1x)
O společnosti KASPER CZ je známo, že klade důraz spolupráci s médii. Právě proto pozvala zástupce z médií na prohlídku j...
Pražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátemPražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátem (1x)
Společnost CA IMMO získala zlatý certifikát DGNB pro budovu Amazon Court. Jedná se o nejvyšší možné hodnocení mezinárodn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice