KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Bartoš Marian IWE

Ing. Bartoš Marian IWE

Články tohoto autora:

Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike

Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike
Publikováno: 26.8.2019

K tomuto článku bola zvolená téma osvetľujúca skúsenosti a prax investorov z radov energetiky, využívajúcich služieb siete zinkovní pre budovanie nových, ale i rekonštruovaných energetických diel v súčasnosti. Do týchto diel Prenosové sústavy investujú nemalé prostriedky s cieľom zvýšenia kapacít prenosových ciest, ale aj odolnosti voči postupujúcim klimatickým zmenám. Sieť zinkovní v Českej aj Slovenskej republike je voči minulosti značne väčšia...

Celý článek zde

Vyskytující se vady ocelových profilů z výroby

Vyskytující se vady ocelových profilů z výroby
Publikováno: 8.1.2018

Postupujúce klimatické zmeny, ktoré svojim pôsobením neobchádzajú ani Českú ani Slovenskú republiku, potreba zaistenia v ysokej miery spoľahlivosti prevádzkovaných energetických zariadení ako prvkov kritickej infraštruktúry a požiadavky na zvýšenie životnosti nie len prenosových vedení, ale aj hlavných apomocných oceľových konštrukcií (ďalej HOK a POK) v elektrických staniciach na 80 rokov, kladú nároky na efektívne zabezpečenie investičného proc...

Celý článek zde

Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií prenosových ciest v energetike žiarovým zinkovaním, kvalita, jej výhody a riziká plynúce z výrobného procesu

Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií prenosových ciest v energetike žiarovým zinkovaním, kvalita, jej výhody a riziká plynúce z výrobného procesu
Publikováno: 31.7.2013

Žiarovo pozinkované oceľové konštrukcie majú od čias ČSSR a prvých veľkorozmerných keramických vaní u nás dlhú tradíciu. Kvalita výroby oceľovej konštrukcie s jej akostným pozinkovaním je neoddeliteľne spätá. Zaostanie v technologickej disciplíne v ktorejkoľvek z nich sa prejaví na garantovanej živosti protikoróznej ochrany, čo je v rozpore so záujmom investora a prevádzkovateľa energetických prenosových ciest a rozvodných staníc. Zhrnutie predch...

Celý článek zde

Význam nárokov na kvalitu pri preberaní oceľových konštrukcií v energetike

Význam nárokov na kvalitu pri preberaní oceľových konštrukcií v energetike
Publikováno: 1.7.2011

Úvodnú myšlienku tohto príspevku venujem naliehavosti zvýšiť dôslednosť nárokov na kvalitu pri výrobe a preberaní oceľových konštrukcii (ďalej len O.K.), ako v detaile, tak i celku. Práve po zásluhe docenená kvalita v „kategórii detailu“, určuje výslednú spoľahlivosť a bezpečnosť celého diela. Nie nadarmo predchádzajúce generácie priekopníkov O.K. počnúc Gustavom Eiffelom, forsírovali axiómnu poučku o tom, že masívna a navonok mohutná...

Celý článek zde

Kvalita výroby oceľových konštrukcií

Kvalita výroby oceľových konštrukcií
Publikováno: 23.12.2009

Cieľom tohto článku nie je prezentácia vysoko vybrúsených robotizovaných zváracích pracovísk, kde tímy odborníkov s odpovedajúcim ohodnotením vyšľachtili technológiu k špičkovej dokonalosti ako sú napr. automobilky, vagónky a podobné firmy, ale poukázať, že súčasne existuje aj paralelný svet zvárania, ktorý sa potýka s elementárnymi problémami a stagnuje!...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>