KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Prof. Ing. Pilous Václav DrSc.

Prof. Ing. Pilous Václav DrSc.

Články tohoto autora:

Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení

Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení
Publikováno: 1.11.2013, Aktualizováno: 15.3.2017 11:12

Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou převážně používány oceli podle ISO/TR 15608 skupiny 1 podskupin 1.1, 1.2 a 1.3 a skupiny 2 podskupiny 2.1 s hodnotami meze kluzu 235 až 450 MPa....

Celý článek zde

Svařování konstrukcí z korozivzdorných ocelí ve shodě s ČSN EN 1011-3

Svařování konstrukcí z korozivzdorných ocelí ve shodě s ČSN EN 1011-3
Publikováno: 10.12.2012

Korozivzdorné (nerezavějící) oceli jsou podle prCEN ISO/TR 15608:2003 ČSN 050323 uvedeny ve skupinách: 7. Feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené chrómové korozivzdorné oceli, 8. Austenitické korozivzdorné oceli, 10. Austeniticko‑feritické (duplexní) oceli....

Celý článek zde

Tepelné zpracování konstrukcí svařených z normalizačně žíhaných a normalizačně válcovaných ocelí S235 a S355 ve shodě s ČSN EN ISO 17663

Publikováno: 11.5.2012

V příspěvku jsou uvedeny poznatky, získané z výroby konstrukcí svařených z ocelí válcovaných za tepla v souladu s ČSN EN 10025-3, jmenovitě ze svařitelných konstrukčních jemnozrnných normalizačně žíhaných a normalizačně válcovaných ocelí jakosti S275N (1.0490) až 460NL (1.8903). Je pojednáno o tepelném zpracování na snížení napětí (stavu napjatosti) svarových spojů ve shodě s ČSN EN ISO 17663 (Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpra...

Celý článek zde

Svařování jemnozrnných ocelí S355 N v ochranných plynech dráty OK AristoRod 12

Svařování jemnozrnných ocelí S355 N v ochranných plynech dráty OK AristoRod 12
Publikováno: 2.12.2011

V příspěvku jsou uvedeny výsledky, které byly získány v rámci výroby dynamicky a únavově namáhaných svařovaných konstrukcí z jemnozrnných ocelí jakosti S355 N svařených přídavnými svařovacími dráty OK AristoRod 12.50 (dále 12.50). K ověření náchylnosti svarového kovu z drátu 12.50 k praskavosti (trhlinám) za horka byla aplikována zkouška ve shodě s ČSN EN 17461, k ověření náchylnosti k praskavosti (trhlinám) za studena byla použita zkouška ve sho...

Celý článek zde

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML
Publikováno: 24.11.2011

Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasické oceli S355NL (1.0546) novější ocel S355ML (1.8834). Dopravní zatížení mostu je vysoké a stejně jako u mostu APOLLO v Bratislavě [1] se odhaduje kolem 40 000 vozidel denně. Návrh na použití termomechanicky zpracované oceli  vycházel z předpokladu absence předehřevových teplot pro větší tloušťky a uzavřené profily [2]....

Celý článek zde

Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce

Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce
Publikováno: 3.12.2010

Článek pojednává o ocelích podle EN, AISI, ASTM. Jsou uvedeny postupy svařování vybraných ocelí, zařazených do skupin nízkouhlíkových, nízkolegovaných a korozivzdorných ocelí austenitické báze. Dále je pojednáno o hlavních zásadách a požadavcích na realizaci svařovaných konstrukcí se zaměřením na stavbu mostů svařované koncepce jak ve státech EU, tak v USA. Ve shodě s eurokódy EN 1990, 1991 a 1993 jsou uvedeny požadavky kladené na konstrukce vyrá...

Celý článek zde

Vlastnosti ocelí C38 v porovnání s jemnozrnnými normalizovanými ocelemi S355N a s termomechanicky zpracovanými ocelemi S355M určenými pro stavbu mostů

Vlastnosti ocelí C38 v porovnání s jemnozrnnými normalizovanými ocelemi S355N a s termomechanicky zpracovanými ocelemi S355M určenými pro stavbu mostů
Publikováno: 13.9.2010

V článku jsou porovnány vlastnosti oceli C38 ze třicátých let, s mikrolegovanými jemnozrnnými normalizovanými a s nově doporučovanými termomechanicky zpracovanými ocelemi používanými pro stavbu mostů. Ocel C38 byla používána ve třicátých létech minulého století, normalizované jemnozrnné oceli S355N a termomechanicky zpracované S355M jsou používány v současnosti. Jsou uvedeny vlastnosti oceli C38 a přednosti i případné nedostatky jemnozrnných norm...

Celý článek zde

Nové nízkouhlíkové oceli feritické báze a jejich vzájemná svařitelnost

Nové nízkouhlíkové oceli feritické báze a jejich vzájemná svařitelnost
Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 4.12.2009 00:58

V článku jsou uvedeny nízkouhlíkové feritické oceli podle ISO/TR 15608 podskupiny 1.3 (označení N), skupiny 2 (označení M), skupiny 3 (označení Q a QA), skupiny 6 (T22, 23, 24) a nízkouhlíkové feritické korozivzdorné oceli skupiny 7 (oceli COR). Jsou předkládány postupy svařování feritických ocelí shodného chemického složení ve shodě s doporučeními pro svařování ČSN EN 1011 – 2 – 3. V další části jsou podle zkušeností autora předlože...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice