KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Doc.Ing. Tomko Michal Ph.D.

Doc.Ing. Tomko Michal Ph.D.

Články tohoto autora:

Vplyv začiatočných imperfekcií na odolnosť tlačených oceľových prútov vyrábaných tvarovaním za studena

Vplyv začiatočných imperfekcií na odolnosť tlačených oceľových prútov vyrábaných tvarovaním za studena
Publikováno: 8.3.2012

Rozvoj teórie pri návrhu a posudzovaní tenkostenných oceľových prútov a profilov vyrábaných tvarovaním za studena tvorí určitú bázu poznatkov pre ich uplatnenie v stavebnej praxi. Táto skutočnosť však neznamená, že sú v dostatočnej miere preskúmané všetky zložité a náročné procesy ich správania sa pri ich namáhaní a porušovaní. Dôležité sú lokálno-stabilitné požiadavky súvisiace s nepriaznivými vplyvmi vydúvania ich tlačených častí. Významné sú a...

Celý článek zde

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy
Publikováno: 1.12.2011

Výstižnosť výpočtových modelov je vhodné verifikovať na základe experimentálneho vyšetrovania konštrukcie, ktoré boli na základe týchto modelov postavené. Verifikáciu je možné realizovať na základe porovnávania zmeraných a výpočtových modálnych charakteristík. Model je možné optimalizovať na základe výsledkov metód diagnostiky (experimentálna modálna analýza). Takýto model umožňuje realizovať výpočet časového priebehu odozvy skúmaného objektu na ...

Celý článek zde

Diagnostika, skúšky, modelovanie a statická analýza aktuálneho stavu nosnej oceľovej konštrukcie poškodenej účinkami požiaru

Publikováno: 8.7.2010

Cieľom príspevku je charakterizovať diagnostiku, globálnu analýzu a návrh opatrení potrebných pre sanáciu požiarom poškodených oceľových strešných väzníkov, vychádzajúc z podrobnej statickej analýzy nosnej oceľovej konštrukcie objektu. Požiar s teplotou nad 1 000 °C a dĺžkou trvania do cca 20 min sa rozšíril po celej výške objektu, to znamená, že dosiahol úroveň strešnej konštrukcie vo výške 23,70 m....

Celý článek zde

Rozvoj plastických zón v kĺbovom pripojení strešného priehradového lamelového väzníka

Rozvoj plastických zón v kĺbovom pripojení strešného priehradového lamelového väzníka
Publikováno: 13.1.2010

Statická analýza je zameraná na jestvujúcu nosnú oceľovú konštrukciu zimného štadióna a na hodnotenie predmetnej strešnej konštrukcie zaťaženej novým strešným plášťom. Na základe výsledkov zo statickej analýzy konštrukcie bola navrhnutá a zrealizovaná úprava pôvodného stavu s návrhom detailov, ktoré je potrebné upraviť. V programe ANSYS bol modelovaný objemovými 3D-prvkami detail styčníka kĺbového uloženia lamelových väzníkov a uskutočnila sa def...

Celý článek zde

Diagnostika a staticko-expertízny posudok strešnej oceľovej konštrukcie zimného štadióna

Diagnostika a staticko-expertízny posudok strešnej oceľovej konštrukcie zimného štadióna
Publikováno: 17.12.2008, Aktualizováno: 20.4.2009 01:01

Pokiaľ je nevyhnutné realizovať rekonštrukciu stavebných objektov, musí byť preukázaná ich adekvátna odolnosť proti novým zaťažovacím účinkom. Základným predpokladom dobrého statického zhodnotenia stavebného objektu je poznanie fyzikálno-mechanických vlastností jednotlivých prvkov konštrukcie a ich vzájomné statické pôsobenie v konštrukcii, teda parametrov, ktoré obsahuje aj teoretický výpočtový model, ak sa má dosiahnuť ekvivalencia medzi reálny...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice