KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Svaz podnikateků ve stavebnictví

Svaz podnikateků ve stavebnictví

Články tohoto autora:

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bariérovými povlaky z recyklovaných plastů

Publikováno: 2.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:34

Recyklace, z anglického slova recycling – recirkulace, vrácení zpět do procesu, znamená opětovné využití, znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí vrácení energií anebo materiálů do procesu, ve kterém odpad vzniká. Recyklaci lze považovat za strategii, jež opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a současně snižuje zatěžování životního prostředí škodlivinami. Obecně platí, že recyklační technologie musí post...

Celý článek zde

Výstavba Southpoint D1 Distribution Park začala

Publikováno: 25.9.2005, Aktualizováno: 21.12.2008 22:41

V polovině září začala poklepáním základního kamene stavba logistického areálu Southpoint D1 Distribution Park. Ten se nachází 25 km od centra hlavního města Prahy na 15dálničním sjezdu v těsné blízkosti dálnice D1....

Celý článek zde

Situace na českém stavebním trhu rok po vstupu České republiky do Evropské unie

Publikováno: 28.6.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:25

Nerovnoměrný přístup zahraničních stavebních firem na český trh a českých firem do zemí Evropské unie trápí zástupce českého stavebnictví....

Celý článek zde

Podnikatelské prostředí v ČR v oboru stavebnictví lze označit za dobré

Publikováno: 22.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:12

Situace na českém stavebním trhu by se dala označit za dobrou. Produktivita práce v tomto odvětví totiž dosahuje 4 až 6 milionů korun hrubého obratu na jednoho pracovníka za rok, neboli 130 až 200 tisíc EUR na jednoho pracovníka za rok, což je produktivita srovnatelná s firmami v zemích Evropské unie....

Celý článek zde

Mapa korozní rychlosti zinku pro ČR

Publikováno: 28.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 22:32

Znečištění ovzduší je důležitým činitelem pro znehodnocení materiálů a systémů protikorozní ochrany. Vliv znečištění na korozní rychlost základních konstrukčních kovů byl dlouhodobě systematicky sledován a byly odvozeny rovnice znehodnocení, které vyjadřují závislost míry efektu na činitelích. Údaje ve formě GIS vrstev různých činitelů byly podrobněji zpracovány v síti 2 × 2 km. Tímto způsobem byly zpracovány pro celé území České republiky ...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice