KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - prof. Ing. Brodnianský Ján PhD.

prof. Ing. Brodnianský Ján PhD.

Články tohoto autora:

Experimentálna analýza sklenených tabúľ nárazom

Experimentálna analýza sklenených tabúľ nárazom
Publikováno: 23.11.2016

Sklo je krehký elastický materiál. Náraz je jedným z najdôležitejších faktorov pri navrhovaní sklených nosných prvkov. V termínoch zasklievania slovo „bezpečný“ je aplikované na sklo, ktoré je schopné znížiť riziko zranenia pri náhodnom náraze, rozbití alebo roztrieštení. Vrstvené sklo sa skladá zo sklených tabúľ a medzivrstiev, ktoré držia sklené úlomky na mieste po rozbití, takže poranenie je minimalizované. Tento článok sa zaoberá dynamickým n...

Celý článek zde

Ohybová skúška drevených nosníkov spájaných s vlepovanými závitovými tyčami

Ohybová skúška drevených nosníkov spájaných s vlepovanými závitovými tyčami
Publikováno: 13.6.2016

Článok sa zaoberá výskumom spojov s vlepovanými závitovými tyčami. V úvode je stručne predstavená riešená problematika. Prvá časť práce sa zameriava na osovo zaťažené vlepované tyče. Druhá časť práce objasňuje správanie ohybovo namáhaných spojov drevených nosníkov s vlepovanými tyčami. Teoretická analýza je riešená pomocou modelov založených na metóde konečných prvkov. Overenie teoretických výsledkov bolo zrealizované reálnymi experimentmi. Boli ...

Celý článek zde

Laboratórne skúšky potrubí s vadami a imperfekciami

Laboratórne skúšky potrubí s vadami a imperfekciami
Publikováno: 18.4.2016

Na potrubiach tranzitného plynovodu je identifikovaných a lokalizovaných niekoľko sto lokálnych deformácií – tvarových imperfekcií (dentov), ktoré boli zistené vnútornými inšpekciami. Nebezpečenstvo prevádzkovania potrubia s lokálnou deformáciou spočíva v tom, že sú tu sústredené oveľa vyššie hodnoty napätí ako v nedeformovanom potrubí. Navyše, niektoré imperfekcie sú zhoršené spojením s koróznou vadou alebo zvarom....

Celý článek zde

Návrh, experimentálne overovanie a sanácie energetických a priemyselných konštrukcií

Návrh, experimentálne overovanie a sanácie energetických a priemyselných konštrukcií
Publikováno: 3.4.2015

Oceľové konštrukcie, ktoré môžeme zaradiť do kategórie tenkostenných veľmi často nachádzajú uplatnenie v priemyselných či energetických stavbách. Sú to napríklad skladovacie silá, komíny, či moderné elektrické stožiare z ohraňovaných rúr. Pri tomto type konštrukcií je potrebné zohľadnenie špecifických typov zaťažení ako je napríklad teplota a tomu je nutné prispôsobiť tvar konštrukcie a detaily. Tak isto si vyžadujú patričnú pozornosť montážne sp...

Celý článek zde

Laboratórne experimenty potrubí s lokálnymi deformáciami a skúšky prírubových rúrkových spojov

Laboratórne experimenty potrubí s lokálnymi deformáciami a skúšky prírubových rúrkových spojov
Publikováno: 24.3.2014

Na základe požiadavok praxe boli na Katedre kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU v Bratislave zrealizované dva okruhy experimentálnych meraní v laboratóriách. Na potrubiach tranzitného plynovodu je identifikovaných niekoľko sto lokálnych deformácií – tvarových imperfekcií (dentov), ktoré boli zistené vnútornými inšpekciami....

Celý článek zde

Monitorovacie práce v teréne na technologických konštrukciách

Monitorovacie práce v teréne na technologických konštrukciách
Publikováno: 19.3.2012

Katedra kovových a drevených konštrukcií vykonáva mnohé experimentálne práce vo svojich laboratóriách či v teréne. Jednou z oblastí ktorej sa venuje je diagnostika a merania na tranzitnom plynovode a silách. Vo väčšine sa na všetky merania využívali fóliové odporové tenzometre HBM lepené na konštrukciu spolu s kompenzačnými tenzometrami. V  laboratórnych krátkodobých meraniach tieto snímače vykazovali dobré a použiteľné výsledky. Pri dlhodob...

Celý článek zde

Zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti prepravného plynovodu a valcovej škrupiny sila

Zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti prepravného plynovodu a valcovej škrupiny sila
Publikováno: 15.3.2011

Za účelom predĺženia životnosti a dodržania stupňa prevádzkovej bezpečnosti potrubných vedení je nutné vykonávať opravné práce na miestach, kde boli zistené závady. Článok popisuje niektoré príklady prác, ktoré boli vykonané v roku 2010 na líniách tranzitného plynovodu na území Slovenskej republiky....

Celý článek zde

IASS 2010 – Sympózium Medzinárodného združenia pre škrupinové a priestorové konštrukcie

IASS 2010 – Sympózium Medzinárodného združenia pre škrupinové a priestorové konštrukcie
Publikováno: 3.3.2011

Sympózium Medzinárodného združenia pre škrupinové a priestorové konštrukcie IASS 2010 – Spatial Structures – Temporary and Permanent sa konalo v Šanghaji, v Č íne v dňoch 8. – 12. Novembra 2010. Záštitu nad organizáciou Sympózia prevzali Tongji University spolu s Shanghai Xian Dai Archtectural Design Group Co., Ltd. a Shanghai Construction Group Co., Ltd....

Celý článek zde

Teoretická a experimentálna analýza sklenených prvkov

Publikováno: 22.8.2006, Aktualizováno: 22.2.2010 00:04

Metodika návrhu a detailného riešenia konštrukčného systému zahŕňa vo všeobecnosti široké spektrum rôznorodých kritérií a požiadaviek, ktoré musí realizovaný projekt spĺňať, resp. po celú dobu svojej životnosti zabezpečovať. Jedná sa hlavne o zabezpečenie funkčnosti, účelu a požadovaných vlastností systému, jeho spoľahlivosti a trvanlivosti, primeranej hospodárnosti a efektívnosti, výtvarného a estetického účinku pri naplnení požiadaviek hygieny ...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice