KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Prof. Ing. Bajer Miroslav CSc.

Prof. Ing. Bajer Miroslav CSc.

Články tohoto autora:

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Publikováno: 17.4.2019

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro...

Celý článek zde

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení
Publikováno: 16.1.2019

V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně, s novou metodou CBFEM pro řešení styčníků ocelových konstrukcí. Metoda se rychle vžila a její přijetí technickou veřejností vyvolalo otázku, zda se podobný model nehodí i na další příklady v projekční praxi. V článku je popsán návrh využití metody pro analýzu vzpěru a klopení ocelových prvků....

Celý článek zde

Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí

Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí
Publikováno: 6.6.2014

Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teorie neplatí, např. svařované styčníky, šroubové spoje, kotvení, otvory ve stěnách, změny výšky průřezu a lokální břemena. Pro návrh štíhlých prutů má statik k dispozici ověřené a přehledné metody pro výpočet vnitřních sil a dostatek kvalitních softwarových nástrojů pro dimenzování viz ČSN EN1993-1-1. V průřezech je jasný model při...

Celý článek zde

Skutečné chování přípoje s lepenými kotvami

Skutečné chování přípoje s lepenými kotvami
Publikováno: 8.10.2012, Aktualizováno: 16.10.2012 09:16

Vzájemné připojení betonových sloupů a ocelových nosníků je ve stavebnictví často používaným konstrukčním detailem. Jejich spojení je možné realizovat v různých variantách, ovšem velmi častým a jednoduchým řešením je použití čelní desky přivařené k ocelovému průvlaku a dodatečně osazených kotev do betonu. Geometrie čelní desky, rozmístění kotev a jejich počet určuje únosnost a tuhost spoje. Dodatečně osazené kotvy mají výhodu snadné montáže. V so...

Celý článek zde

Vyhodnocení experimentální analýzy ocel-betonového styčníku s lepenými kotvami

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:08

Tento článek se zabývá experimentální analýzou vybraných typů styčníku, realizovaných jako přípoj ocelového nosníku s čelní deskou na železobetonový sloup. Spojení těchto prvků bylo provedeno pomocí lepených kotev do betonu s označením HVA od firmy Hilti. Naším cílem je klasifikovat tři typy přípojů podle jejich závislosti ohybové tuhosti a natočení. Výchozími modely se staly styčník kloubový, polotuhý a tuhý, klasifikace byla provedena podle ČSN...

Celý článek zde

Analýza vlivu kvality kontaktu na únosnost lepené kotvy zatížené tahem

Publikováno: 20.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:30

Kotvení s dodatečně osazenými ocelovými lepenými kotvami je možné použít zejména při rekonstrukcích staveb. Díky jednoduché a rychlé instalaci je možné tento systém realizovat při zajištění statiky budov i tam kde je zapotřebí malých kotevních prvků. Stejné výhody je možno využít i při novostavbách. Z hlediska materiálů jsou tyto systémy vhodné pro použití v betonu prostém, železobetonu a zdivu z plných cihel. Takovýto systém je na trhu zastoupen...

Celý článek zde

Statická analýza ocelových zásobníků

Publikováno: 17.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:29

Objektem statické analýzy je komplex ocelových konstrukcí 24 komorového zásobníku na štěrk neobvyklého provedení. Pro projektování komplexu byla stanovena řada podmínek týkajících se výroby částí konstrukce, přepravy částí na staveniště a montážních prací. Splnění daných požadavků vyžadovalo provedení podrobných statických výpočtů funkčních částí konstrukce a konstrukce jako celku. Základní úlohou byla statická analýza individuální buňky (sila) j...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice