KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Kašpar Jan EWE

Ing. Kašpar Jan EWE

Články tohoto autora:

Vliv ochranného plynu na tvorbu pórů při svařování hliníkových slitin metodou TIG a MIG

Vliv ochranného plynu na tvorbu pórů při svařování hliníkových slitin metodou TIG a MIG
Publikováno: 2.12.2018

Slitiny hliníku jsou ve výrobní praxi hojně využívány. Jejich hlavním přínosem je snížení hmotnosti výrobků. Tento faktor je velmi důležitý především v automobilovém průmyslu. Snížení hmotnosti je jednou z cest k úspoře pohonných hmot a tím i ke splnění neustále se zpřísňujících emisních norem. Není tedy divu, že hliník a jeho slitiny nachází stále větší uplatnění nejen v automobilovém průmyslu, ale též v jiných segmentech. Hliníkové slitiny se s...

Celý článek zde

Ochrana kořene svaru a volba vhodného formovacího plynu

Ochrana kořene svaru a volba vhodného formovacího plynu
Publikováno: 7.12.2017

Při svařování v ochranných atmosférách je obvykle věnována velká pozornost volbě vhodného plynu. Nesmíme však zapomínat na kořen svaru, kam se ochranný plyn většinou nedostane. Vlivem přístupu okolní atmosféry může docházet k nežádoucím jevům, jako je například oxidace, tvorba pórů a vodíková křehkost. Těmto negativním jevům můžeme zabránit vytlačením vzduchu a proplachováním oblasti kořene svaru vhodným plynem. Tento postup se nazývá formování k...

Celý článek zde

Čistota ochranných plynů pro svařování a formování kořene svaru

Čistota ochranných plynů pro svařování a formování kořene svaru
Publikováno: 29.11.2016

O ochranných svařovacích plynech, jejich rozdělení a možnostech použití bylo napsáno již mnoho. Připomeňme, že hlavní úkolem svařovacího (formovacího) plynu je ochrana tavné lázně a přilehlé oblasti před okolní atmosférou a vzdušnou vlhkostí. Cílem je zabránit absorpci kyslíku, dusíku a vlhkosti, čímž eliminujeme vznik nežádoucích efektů jako je například oxidace, póry a vodíková křehkost. Trochu opomíjenou oblastí zůstává ochrana kořene svaru....

Celý článek zde

Moderní třísložkové plyny pro svařování v ochranné atmosféře

Moderní třísložkové plyny pro svařování v ochranné atmosféře
Publikováno: 28.12.2015

Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně ovlivněna svařovacím procesem. Při svařování jsou kladeny vysoké nároky nejen na mechanické vlastnosti svarového spoje, ale též na rychlost procesu, nízký rozstřik a hladkou kresbu svaru. V současné době je mnoho svařenců po dokončení ošetřeno vodou ředitelným nátěrem, který v některých případech nepokryje rozstřik nebo nerovnosti povrchu svaru. Tím je výrazně dotčen...

Celý článek zde

Ochranné plyny s obsahem dusíku pro svařování hliníku metodou TIG a MIG

Publikováno: 22.11.2013

V posledních letech je kladen stále větší důraz na efektivitu výroby a vlastnosti finálního výrobku. Pomineme-li všudypřítomné požadavky na snižování výrobních nákladů, hraje důležitou roli i snižování hmotnosti výrobků. Tento faktor má velký význam především při výrobě dopravních prostředků. Snížení hmotnosti je jednou z cest k úspoře pohonných hmot, což je výhodné z hlediska ekologického i ekonomického. Není tedy divu, že hliník a jeho slitiny ...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice