KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Jána Tomáš

Ing. Jána Tomáš

Články tohoto autora:

Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí

Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 8.1.2013

Šestý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažním experimentálním objektu ve Veselí nad Lužnicí v září 2011 přináší informace o měření šesti modifikací lehkého obvodového pláště kazetového systému ROCKPROFIL, který dotvořil celý zkušební objekt. V hlavním poli byly měřeny všechny obvyklé požární veličiny, jako při klasické zkoušce v peci, další pole byla osazena teplotními čidly....

Celý článek zde

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 27.9.2012

Pátý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažní budově uskutečněných 6. a 15. září 2011 v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí popisuje ověření emisivity povrchu zinkovaných prvků za požáru. Výsledky experimentu jsou porovnány s výstupy zkoušek ve vodorovné peci....

Celý článek zde

Požární odolnost přípojů při zkouškách ve Veselí nad Lužnicí

Publikováno: 2.8.2012

Čtvrtý článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v září roku 2011 popisuje rozvoj teplot v přípojích pomocí U profilu a čelní desky a v přípojích deskou na stojinu. Jsou řešeny požárně nechráněné i požárně chráněné přípoje ocelobetonových nosníků na ocelobetonové sloupy kruhového průřezu....

Celý článek zde

Částečně chráněný strop při požární zkoušce ve Veselí n. L.

Částečně chráněný strop při požární zkoušce ve Veselí n. L.
Publikováno: 17.5.2012

Třetí článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v roce 2011 popisuje chování spřažených ocelobetonových stropních desek. Jejich vysoká požární odolnost vychází z dělení objektu na požární úseky a z vhodného konstrukčního řešení. Využívá se velké únosnosti tažené membrány při velkých průhybech. V článku je ukázán návrh stropní desky jednoduchým návrhovým modelem....

Celý článek zde

Modelování Požáru ve Veselí nad Lužnicí

Modelování Požáru ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 30.3.2012

Druhý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažní budově uskutečněných 6. a 15. září v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí popisuje předpověď šíření požáru v horním podlaží experimentální budovy pomocí pokročilého návrhového modelu. Simulace jsou porovnány se skutečným průběhem rozvoje teploty, který byl změřen v požárním úseku....

Celý článek zde

Požární zkoušky na dvoupodlažní experimentální budově

Požární zkoušky na dvoupodlažní experimentální budově
Publikováno: 27.1.2012

Požární zkoušky dvoupodlažní budovy ověřily 6. a 15. září v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí nové řešení přípojů ocelobetonové konstrukce administrativní budovy, pokročilé návrhové modely, chování ocelobetonového stropu s rozptýlenou výztuží, přestup tepla do žárově zinkované konstrukce i požární odolnost osmi typů skládaných plášťů. Článek popisuje konstrukční řešení experimentální administrativní budovy a mechanické a...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice